Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62094
Title: Thực trạng nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam hiện nay : Đề tài NCKH. QGTĐ.13.18
Authors: Nguyễn Văn Kim ; Nguyễn Mạnh Dũng ... [et al.]
Keywords: Nguồn nhân lực;Khoa học nhân văn
Issue Date: 2016
Publisher: Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Description: 47 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62094
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000258.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.