Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62095
Title: Trẻ em khuyết tật vận động ở Hà Nội: Thực trạng và các cách tiếp cận can thiệp : Đề tài NCKH. QG.14.36
Authors: Trần Văn Kham ; Bùi Thanh Minh
Keywords: Trẻ em khuyết tật;Dịch vụ cho trẻ khuyết tật
Issue Date: 2016
Publisher: Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62095
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000259.pdf
  • Description : 
  • Size : 843.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.