Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62096
Title: Vấn đề chậm nói ở trẻ em hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp : Đề tài NCKH. QG.14.35
Authors: Trần Thu Hương ; Hoàng Mai Anh ... [et al.]
Keywords: Tâm lý học trẻ em;Trẻ em
Issue Date: 2016
Publisher: Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Description: 29 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62096
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000261.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.