Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62097
Title: Thực trạng và xu hướng giá trị trong lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội) : Đề tài NCKH. QGTD.13.19
Authors: Lưu Minh Văn ; Trần Văn Kham, Hoàng Văn Luân, Nguyễn Văn Thắng
Keywords: Sinh viên;Điều kiện xã hội
Issue Date: 2016
Publisher: Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Description: 13 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62097
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000262.pdf
  • Description : 
  • Size : 731.49 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.