Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62098
Title: Danh mục sản phẩm công bố và đào tạo đề tài "Thực trạng và xu hướng giá trị trong lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội)" : Đề tài NCKH. QGTD.13.19
Authors: Lưu, Minh Văn
Keywords: Lối sống;Sinh viên
Issue Date: 2016
Publisher: Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Description: 11 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62098
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000263.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.