Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62100
Title: Định hướng tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học sinh học Trung học phổ thông
Other Titles: Integrate Education on Climate Change in Teaching and Leaning Biology at High School
Authors: Nguyễn, Thế Hưng
Nguyễn, Thị Quyên
Keywords: Giáo dục biến đổi khí hậu;Dạy học Sinh học;Giáo dục tích hợp;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2018
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 34, Số 2 (2018);
Abstract: Hiện nay, biến đổi khí hậu thực sự là một thách thức to lớn với toàn nhân loại. Tuy nhiên, trong chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam, không có môn Giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH). Vì vậy, nội dung GDBĐKH cần được tiến hành trong quá trình dạy học các môn học. Trong đó, Sinh học là bộ môn có nhiều lợi thế trong việc tích hợp GDBĐKH. Bên cạnh việc trình bày cơ sở lí luận về GDBĐKH trong dạy học Sinh học (Mục tiêu, nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản của việc lựa chọn phương pháp giảng dạy tích hợp GDBĐKH, bài báo còn giới thiệu việc thiết kế và tổ chức dạy học bài “Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển” (Sinh học 12) theo quan điểm tích hợp GDBĐKH
Description: tr. 1-6
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62100
ISSN: 2588-1159
Language: other
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Integrate Education on Climate Change in Teaching and Leaning Biology at High School.pdf
  • Description : 
  • Size : 199.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.