Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62106
Title: Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây
Authors: Huỳnh, Hoàng Long
Nguyễn, Hữu Đức
Lê, Trọng Vĩnh
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Chợ ứng dụng đám mây;Mô hình ứng dụng kết hợp;Phần mềm dịch vụ;Ứng dụng nhiều thành phần
Issue Date: 2017-04-28
Publisher: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Abstract: Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) là loại hình dịch vụ đám mây được cung cấp cho người dùng như một sản phẩm trọn gói bao gồm cả phần mềm cùng với nền tảng và hạ tầng thực thi chúng. Việc đóng gói phần mềm, nền tảng và hạ tầng thực thi trong một sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy vậy, tính chất đóng gói này cũng tạo nên sự phụ thuộc của phần mềm vào công nghệ nền tảng và hạ tầng của nhà cung cấp. Đây là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm năng lực phát triển ứng dụng, hạn chế sự phát triển đa dạng của thị trường ứng dụng đám mây (ƯDĐM). Để khắc phục vấn đề trên, các tác giả đã đề xuất mô hình ứng dụng kết hợp, trong đó ƯDĐM là sự kết hợp của một hay nhiều thành phần phần mềm được phát triển độc lập và có khả năng triển khai trên các nền tảng đám mây khác nhau. Các thành phần phần mềm này được được cung cấp thông qua một chợ ƯDĐM (Cloud marketplace), do vậy tạo nên một thị trường với sự tham gia của các nhà phát triển ứng dụng độc lập, giải quyết vấn đề độc quyền của các nhà cung cấp dịch vụ.
Description: Số 16(5), tháng 5.2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62106
Language: other
Appears in Collections:IS - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.