Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62107
Title: Chính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN giai đoạn 2000-2014 và một số gợi ý về giải pháp trong thời gian tới
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Liên bang Nga;ASEAN;Châu Á - Thái Bình Dương;chính sách;chính sách đối ngoại
Issue Date: 2017-07
Publisher: Tạp chí Công thương
Abstract: Xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra sôi động và mạnh mẽ, tác động nhiều đến đường lối chính sách của các nước và khu vực trên thế giới, trong đó có Nga và ASEAN. Trong những năm đầu thế kỷ 21, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng đang đóng vai trò trung tâm trong nhiều mối liên kết toàn cầu và thu hút được sự quan tâm của nhiều cường quốc, trong đó có Liên bang Nga. Trong chính sách hướng Đông của mình, Nga đề cao tầm quan trọng của ASEAN, cũng như tỏ rõ thái độ thiện chí muốn hợp tác toàn diện với khu vực này, hướng đến mục tiêu phát triển nước Nga nói chung và vùng Viễn Đông nói riêng. Để mối quan hệ hợp tác giữa Nga và ASEAN ngày càng đạt kết quả tốt đẹp, cần nghiên cứu kỹ chính sách của Nga đối với khu vực này, chỉ ra những thành công và hạn chế mà mối quan hệ này đã đạt được, nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập cũng như phát triển kinh tế - xã hội của cả hai bên.
Description: Số 8, tháng 7/2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62107
Language: other
Appears in Collections:IS - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Chính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN giai đoạn 2000-2014 và một số gợi ý về giải pháp trong thời gian tới.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.