Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62110
Title: Tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học phần dưới mặt đất cây Phong Quỳ Sa pa
Authors: Hà, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Hữu Tùng
Hoàng, Thị Huyền Diệu
Keywords: Dưới mặt đất;Cây Phong Quỳ;Sapa
Issue Date: 2018
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Hiện nay xu hướng sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên đang phát triển với ưu điểm chứa nhiều thành phần quý, điều trị hiệu quả, ít có tác dụng phụ. Vì vậy chúng ta cần chú trọng vào việc tìm kiếm, nghiên cứu khai thác nguồn tài nguyên này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62110
Language: vi
Format Extent: 42 tr.
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoàng Thị Huyền Diệu.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.