Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHà, Thị Thanh Hương-
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Huyền Diệu-
dc.date.accessioned2018-07-09T08:11:29Z-
dc.date.available2018-07-09T08:11:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62110-
dc.description.abstractHiện nay xu hướng sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên đang phát triển với ưu điểm chứa nhiều thành phần quý, điều trị hiệu quả, ít có tác dụng phụ. Vì vậy chúng ta cần chú trọng vào việc tìm kiếm, nghiên cứu khai thác nguồn tài nguyên này.en_US
dc.format.extent42 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcen_US
dc.subjectDưới mặt đấten_US
dc.subjectCây Phong Quỳen_US
dc.subjectSapaen_US
dc.titleTiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học phần dưới mặt đất cây Phong Quỳ Sa paen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • Hoàng Thị Huyền Diệu.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHà, Thị Thanh Hương-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Huyền Diệu-
  dc.date.accessioned2018-07-09T08:11:29Z-
  dc.date.available2018-07-09T08:11:29Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62110-
  dc.description.abstractHiện nay xu hướng sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên đang phát triển với ưu điểm chứa nhiều thành phần quý, điều trị hiệu quả, ít có tác dụng phụ. Vì vậy chúng ta cần chú trọng vào việc tìm kiếm, nghiên cứu khai thác nguồn tài nguyên này.en_US
  dc.format.extent42 tr.en_US
  dc.language.isovien_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcen_US
  dc.subjectDưới mặt đấten_US
  dc.subjectCây Phong Quỳen_US
  dc.subjectSapaen_US
  dc.titleTiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học phần dưới mặt đất cây Phong Quỳ Sa paen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • Hoàng Thị Huyền Diệu.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF