Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62116
Title: Tổng quan nghiên cứu đa dược lý mạng trong tìm kiếm đích phân tử liên quan đến ung thư
Authors: Lê, Thị Thu Hường
Lê, Đức Hậu
Lý, Thị Duyên
Keywords: Đa dược lý mạng;Đích phân tử
Issue Date: 2018
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Ước tính mỗi năm có khoảng 14,1 triệu ngƣời mới mắc và 8,2 triệu người chết do ung thư. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 124.000 ca mắc ung thư mới với tỷ lệ tử vong chiếm gần 75%. Trong những năm gần đây, khoa học đã có những bước tiến đáng kể trong phòng ngừa và điều trị ung thư.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62116
Language: vi
Format Extent: 67 tr.
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Lý Thị Duyên.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.