Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62127
Title: Phát triển vườn ươm doanh nghiệp công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam
Authors: Trần, Ngọc Ca
Nguyễn, Thị Nguyên
Keywords: Khoa học công nghệ;Trường đại học
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN, ĐHKHXH & NV
Abstract: Theo nghiên cứu chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ ở các nước đang phát triển thiếu các nguồn lực cần thiết để mở rộng quy mô và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Các doanh nghiệp này chưa tìm kiếm được cơ hội lớn để đổi mới, tạo việc làm và tạo giá trị. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vườn ươm doanh nghiệp có thể là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ sự đổi mới trong nước và tạo ra những doanh nghiệp mới, đồng thời giảm tỷ lệ thất bại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách đáng kể.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62127
Language: vi
Format Extent: 102 tr.
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050002390.pdf
  • Description : 
  • Size : 814.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.