Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62136
Title: Giá trị và bảo tồn văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống ở làng cổ Đường Lâm qua kinh nghiệm của Nhật Bản : Đề tài NCKH.QG.14.26
Authors: Phan, Hải Linh
Phạm, Lê Huy
Vũ, Thị Thanh Huyền
Keywords: Văn hóa dân gian;Ẩm thực
Issue Date: 2016
Publisher: Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Abstract: Nghiên cứu này tập trung phân tích về ẩm thực và trang phục truyền thống của làng cổ Đường Lâm. Ẩm thực truyền thống mà nghiên cứu đề cập là những đặc sản giản dị, sử dụng nông sản địa phương như mía, gạo, lạc, vừng, ... là bữa ăn thường nhật của gia đình nông dân. Trang phục truyền thống được nghiên cứu là dải yếm, tấm áo cánh nhuộm củ nâu, chiếc quần chân què chít bùn, hay hàm răng nhuộm đen. Đây là những hình ảnh gắn liền với đời sống của người nông dân Bắc bộ một thời, nhưng hiện đang mai một nhanh chóng trong cơn lốc công nghiệp hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu làng cổ Đường Lâm và đối chiếu với kinh nghiệm bảo tồn của một số làng cổ, phố cổ của Nhật Bản và phố cổ Hội An, tác giả đề xuất định hướng bảo tồn chung cho làng cổ và biện pháp bảo tồn cụ thể đối với ẩm thực và trang phục truyền thống nhằm phát triển bền vững di sản Đường Lâm.
Description: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62136
Language: vi
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000269.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.