Biến đổi kinh tế, xã hội của người Tà - Ôi tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62137Biến đổi kinh tế, xã hội của người Tà - Ôi tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62137