Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62139
Title: Biến đổi kinh tế, xã hội của người Tà - Ôi tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Nguyễn, Trường Giang
Lê, Sỹ Giáo
Keywords: Nhân học;Người Tà Ôi (Dân tộc thiểu số Việt Nam)
Issue Date: 2016
Publisher: Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Description: 201 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62139
Language: vi
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000270.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.