Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62142
Title: Phân tích phi tuyến ổn định và động lực học của các kết cấu vỏ vật liệu chức năng FGM có hình dáng đặc biệt
Authors: Nguyễn, Đình Đức
Đào, Huy Bích
Keywords: Vật liệu kĩ thuật;Vật liệu
Issue Date: 2015
Publisher: Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ
Citation: Nguyễn Đ. Đ ; Đào, H. B. (2015). Phân tích phi tuyến ổn định và động lực học của các kết cấu vỏ vật liệu chức năng FGM có hình dáng đặc biệt. Đề tài khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62142
Language: vi
Format Extent: 306 p.
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000281.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.