Nghiên cứu khả năng hấp phụ hơi dung môi hữu cơ của Zeolit composit tổng hợp trên cơ sở zeolit Y và tributyl phosphat, tricresyl phosphat

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62330Nghiên cứu khả năng hấp phụ hơi dung môi hữu cơ của Zeolit composit tổng hợp trên cơ sở zeolit Y và tributyl phosphat, tricresyl phosphat

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62330