Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Hồng Côn-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Uyên-
dc.date.accessioned2018-09-14T09:26:36Z-
dc.date.available2018-09-14T09:26:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationĐặng, T. U. (2017). Nghiên cứu khả năng hấp phụ hơi dung môi hữu cơ của Zeolit composit tổng hợp trên cơ sở zeolit Y và tributyl phosphat, tricresyl phosphat. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62330-
dc.description.abstractVật liệu Zeolit composit trên cơ sở zeolit Y và phosphat hữu cơ được tổng hợp từ tributyl phosphat, tricresyl phosphat và zeolit Y trong n-hexan ở 700C trong 3 giờ. Các đặc tính cấu trúc và lỗ xốp của vật liệu mespor được nghiên cứu bởi FeSEM, XRD và các kỹ thuật đẳng nhiệt hấp thụ nitơ. Các liên kết hóa học đặc trưng được nghiên cứu bằng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR). Kết quả cho thấy vât liệu tổng hợp được có diện tích bề mặt riêng theo BET lớn (ZYTBP là 409,34 m2/g và ZYTCP là 388,17 m2/g), đường kính mao quản trung bình lớn hơn so với zeolit nền (HY là 2,2973 nm; ZYTCP là 2,4639 nm và ZYTBP là 2,4288nm). Đồng thời, vật liệu tổng hợp được có khả năng chịu nhiệt tốt hơn vật liệu nền, trong đó vật liệu ZYTCP có khả năng chịu nhiệt tốt hơn ZYTBP. Hấp phụ VOCs trên vật liệu composit zeolit tại khoảng nồng độ thấp, nhỏ hơn 50 ppmv: + Ảnh hưởng nồng độ đầu của VOCs: khi dung lượng hấp phụ chưa đạt tới giá trị cực đại trong khoảng nồng độ nhỏ được tiến hành nghiên cứu của benzen và butyl axetat, thì dung lượng hấp phụ của các vật liệu thay đổi theo chiều thuận tức là nồng độ đầu của VOCs tăng thì dung lượng hấp phụ tăng. + Ảnh hưởng của tốc độ dòng khí mang: khi tốc độ dòng khí mang tăng thì dung lượng hấp phụ benzen, butyl axetat của vật liệu compozit zeolit tăng đến khi tốc độ dòng khí đạt 0,60 l/ph thì hàm lượng benzen và butyl axetat thu được tăng chậm. Với tốc độ dòng khí nhỏ hơn 0,45 l/ph hầu như không ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ VOCs của các vật liệu. + Ảnh hưởng của nhiệt độ: - Với benzen: Tại các nhiệt độ khảo sát, dung lượng hấp phụ cân bằng động tăng dần theo thứ tự: HY < ZYTBP < ZYTCP. - Với butyl axetat: Tại các nhiệt độ khảo sát, dung lượng hấp phụ cân bằng động tăng dần theo thứ tự: HY < ZYTCP < ZYTBP. Các kết quả thu được cho thấy, khi đưa các tác nhân hữu cơ vào để tạo thành các vật liệu compozit zeolit đã làm tăng dung lượng hấp phụ VOCs của vật liệu nền zeolit, đặc biệt có khả năng định hướng hấp phụ chọn lọc các tác nhân VOCs. Các vật liệu compozit zeolit có dung lượng hấp phụ cân bằng động lớn hơn từ 1,3 đến 3,3 lần so với mẫu vật liệu nền đối với cả hai tác nhân benzen và butyl axetat khi khảo sát ở nồng độ thấp (nhỏ hơn 50 ppmv).vi
dc.format.extent64 p.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH: Đại học Khoa học tự nhiênvi
dc.subjectHóa học môi trườngvi
dc.subjectDung môi hữu cơvi
dc.subjectZeolit composit tổng hợpvi
dc.subjectEnvironmental engineeringvi
dc.subjectEnvironmental chemistryvi
dc.titleNghiên cứu khả năng hấp phụ hơi dung môi hữu cơ của Zeolit composit tổng hợp trên cơ sở zeolit Y và tributyl phosphat, tricresyl phosphatvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


Thumbnail
 • 01050003683.pdf
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Hồng Côn-
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Uyên-
  dc.date.accessioned2018-09-14T09:26:36Z-
  dc.date.available2018-09-14T09:26:36Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationĐặng, T. U. (2017). Nghiên cứu khả năng hấp phụ hơi dung môi hữu cơ của Zeolit composit tổng hợp trên cơ sở zeolit Y và tributyl phosphat, tricresyl phosphat. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62330-
  dc.description.abstractVật liệu Zeolit composit trên cơ sở zeolit Y và phosphat hữu cơ được tổng hợp từ tributyl phosphat, tricresyl phosphat và zeolit Y trong n-hexan ở 700C trong 3 giờ. Các đặc tính cấu trúc và lỗ xốp của vật liệu mespor được nghiên cứu bởi FeSEM, XRD và các kỹ thuật đẳng nhiệt hấp thụ nitơ. Các liên kết hóa học đặc trưng được nghiên cứu bằng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR). Kết quả cho thấy vât liệu tổng hợp được có diện tích bề mặt riêng theo BET lớn (ZYTBP là 409,34 m2/g và ZYTCP là 388,17 m2/g), đường kính mao quản trung bình lớn hơn so với zeolit nền (HY là 2,2973 nm; ZYTCP là 2,4639 nm và ZYTBP là 2,4288nm). Đồng thời, vật liệu tổng hợp được có khả năng chịu nhiệt tốt hơn vật liệu nền, trong đó vật liệu ZYTCP có khả năng chịu nhiệt tốt hơn ZYTBP. Hấp phụ VOCs trên vật liệu composit zeolit tại khoảng nồng độ thấp, nhỏ hơn 50 ppmv: + Ảnh hưởng nồng độ đầu của VOCs: khi dung lượng hấp phụ chưa đạt tới giá trị cực đại trong khoảng nồng độ nhỏ được tiến hành nghiên cứu của benzen và butyl axetat, thì dung lượng hấp phụ của các vật liệu thay đổi theo chiều thuận tức là nồng độ đầu của VOCs tăng thì dung lượng hấp phụ tăng. + Ảnh hưởng của tốc độ dòng khí mang: khi tốc độ dòng khí mang tăng thì dung lượng hấp phụ benzen, butyl axetat của vật liệu compozit zeolit tăng đến khi tốc độ dòng khí đạt 0,60 l/ph thì hàm lượng benzen và butyl axetat thu được tăng chậm. Với tốc độ dòng khí nhỏ hơn 0,45 l/ph hầu như không ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ VOCs của các vật liệu. + Ảnh hưởng của nhiệt độ: - Với benzen: Tại các nhiệt độ khảo sát, dung lượng hấp phụ cân bằng động tăng dần theo thứ tự: HY < ZYTBP < ZYTCP. - Với butyl axetat: Tại các nhiệt độ khảo sát, dung lượng hấp phụ cân bằng động tăng dần theo thứ tự: HY < ZYTCP < ZYTBP. Các kết quả thu được cho thấy, khi đưa các tác nhân hữu cơ vào để tạo thành các vật liệu compozit zeolit đã làm tăng dung lượng hấp phụ VOCs của vật liệu nền zeolit, đặc biệt có khả năng định hướng hấp phụ chọn lọc các tác nhân VOCs. Các vật liệu compozit zeolit có dung lượng hấp phụ cân bằng động lớn hơn từ 1,3 đến 3,3 lần so với mẫu vật liệu nền đối với cả hai tác nhân benzen và butyl axetat khi khảo sát ở nồng độ thấp (nhỏ hơn 50 ppmv).vi
  dc.format.extent64 p.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH: Đại học Khoa học tự nhiênvi
  dc.subjectHóa học môi trườngvi
  dc.subjectDung môi hữu cơvi
  dc.subjectZeolit composit tổng hợpvi
  dc.subjectEnvironmental engineeringvi
  dc.subjectEnvironmental chemistryvi
  dc.titleNghiên cứu khả năng hấp phụ hơi dung môi hữu cơ của Zeolit composit tổng hợp trên cơ sở zeolit Y và tributyl phosphat, tricresyl phosphatvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


  Thumbnail
 • 01050003683.pdf
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF