Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Huy Thắng-
dc.date.accessioned2018-10-31T01:29:02Z-
dc.date.available2018-10-31T01:29:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationVũ, H. T. (2018). Chính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 1-7vi
dc.identifier.issn2588-1116-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63019-
dc.description.abstractBài báo nghiên cứu, đánh giá thực trạng về Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ và một số chính sách phát triển hệ thống này tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô tả chi tiết các bước áp dụng chính sách và một số ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các chính sách này. Đề xuất thay đổi chính sách đầu tư và phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong thời gian tới tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý-
dc.subjectOCLCvi
dc.subjectWordcatvi
dc.subjectCơ sở dữ liệuvi
dc.subjectChống sao chépvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectThông tin khoa học và ông nghệvi
dc.titleChính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Namvi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4146.-
Appears in Collections:Policy and Management Studies


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Huy Thắng-
dc.date.accessioned2018-10-31T01:29:02Z-
dc.date.available2018-10-31T01:29:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationVũ, H. T. (2018). Chính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 1-7vi
dc.identifier.issn2588-1116-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63019-
dc.description.abstractBài báo nghiên cứu, đánh giá thực trạng về Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ và một số chính sách phát triển hệ thống này tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô tả chi tiết các bước áp dụng chính sách và một số ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các chính sách này. Đề xuất thay đổi chính sách đầu tư và phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong thời gian tới tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý-
dc.subjectOCLCvi
dc.subjectWordcatvi
dc.subjectCơ sở dữ liệuvi
dc.subjectChống sao chépvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectThông tin khoa học và ông nghệvi
dc.titleChính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Namvi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4146.-
Appears in Collections:Policy and Management Studies