Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Toàn-
dc.date.accessioned2018-10-31T01:42:55Z-
dc.date.available2018-10-31T01:42:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. (2018). Vai trò của trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 59-66vi
dc.identifier.issn2588-1116-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63020-
dc.description.abstractBài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyến truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyềnvi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý-
dc.subjectHệ thống chính trị cấp cơ sởvi
dc.subjectXây dựng nông thôn mớivi
dc.subjectVai tròvi
dc.titleVai trò của trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mớivi
dc.title.alternativeThe lole of local political systems in developing a new countrysidevi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4154.-
Appears in Collections:Policy and Management Studies


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Toàn-
dc.date.accessioned2018-10-31T01:42:55Z-
dc.date.available2018-10-31T01:42:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. (2018). Vai trò của trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 59-66vi
dc.identifier.issn2588-1116-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63020-
dc.description.abstractBài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyến truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyềnvi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý-
dc.subjectHệ thống chính trị cấp cơ sởvi
dc.subjectXây dựng nông thôn mớivi
dc.subjectVai tròvi
dc.titleVai trò của trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mớivi
dc.title.alternativeThe lole of local political systems in developing a new countrysidevi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4154.-
Appears in Collections:Policy and Management Studies