Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Thị Việt Hương-
dc.contributor.authorTrần, Thị Khánh Hòa-
dc.date.accessioned2018-12-06T07:47:05Z-
dc.date.available2018-12-06T07:47:05Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationTrần, T. K. H. (2018). Nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode604401-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63143-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội, chúng tôi thu được những kết quả sau: 1) Tối ưu hóa điều kiện phân tích trên HPLC – PDA để xác định Beta-sitosterol, xác định bước sóng phát hiện tại 210 nm, lựa chọn cột tách C30 (250mm × 4,6mm × 5µm) và pha động ACN:AcOH 0,1%; tốc độ dòng 0,8 ml/phút. 2) Thẩm định phương pháp phân tích: khoảng tuyến tính từ 5 – 100 ppm, giới hạn phát hiện 0,037 ppm, giới hạn định lượng 0,124 ppm, độ lệch chuẩn tương đối 1,47%, hiệu suất thu hồi 97,7%. Đường chuẩn xác định beta-sitosterol y = (120,71±4,106)x – (3,5161±205,384); có hệ số tương quan tuyến tính R2 > 0,999. 3) Áp dụng quy trình phân tích định lượng beta-sitosterol trong mẫu thực cây lô hội, kết quả phân tích trong mẫu có hàm lượng beta-sitosterol khá cao trong dịch chiết và cây lô hội 2,313% trong dịch chiết lô hội và 1,195% trong cây lô hội.. Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao có thể xác định nhanh, chính xác hàm lượng beta-sitosterol trong dịch chiết Lô hội với chi phí thấp. Nghiên cứu đã chỉ ra hàm lượng của beta-sitosterol trong dịch chiết Lô hội để làm cơ sở lựa chọn nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năngvi
dc.format.extent45 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectHóa phân tíchvi
dc.subjectLô hộivi
dc.subjectChemical Engineering and Technologyvi
dc.titleNghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licĐHKHTN: 543 TR-H 2018 / 01050003881-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Hóa phân tích /vi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


Thumbnail
 • 01050003881.pdf
  • Size : 2,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Thị Việt Hương-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Khánh Hòa-
  dc.date.accessioned2018-12-06T07:47:05Z-
  dc.date.available2018-12-06T07:47:05Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationTrần, T. K. H. (2018). Nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode604401-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63143-
  dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội, chúng tôi thu được những kết quả sau: 1) Tối ưu hóa điều kiện phân tích trên HPLC – PDA để xác định Beta-sitosterol, xác định bước sóng phát hiện tại 210 nm, lựa chọn cột tách C30 (250mm × 4,6mm × 5µm) và pha động ACN:AcOH 0,1%; tốc độ dòng 0,8 ml/phút. 2) Thẩm định phương pháp phân tích: khoảng tuyến tính từ 5 – 100 ppm, giới hạn phát hiện 0,037 ppm, giới hạn định lượng 0,124 ppm, độ lệch chuẩn tương đối 1,47%, hiệu suất thu hồi 97,7%. Đường chuẩn xác định beta-sitosterol y = (120,71±4,106)x – (3,5161±205,384); có hệ số tương quan tuyến tính R2 > 0,999. 3) Áp dụng quy trình phân tích định lượng beta-sitosterol trong mẫu thực cây lô hội, kết quả phân tích trong mẫu có hàm lượng beta-sitosterol khá cao trong dịch chiết và cây lô hội 2,313% trong dịch chiết lô hội và 1,195% trong cây lô hội.. Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao có thể xác định nhanh, chính xác hàm lượng beta-sitosterol trong dịch chiết Lô hội với chi phí thấp. Nghiên cứu đã chỉ ra hàm lượng của beta-sitosterol trong dịch chiết Lô hội để làm cơ sở lựa chọn nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năngvi
  dc.format.extent45 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectHóa phân tíchvi
  dc.subjectLô hộivi
  dc.subjectChemical Engineering and Technologyvi
  dc.titleNghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licĐHKHTN: 543 TR-H 2018 / 01050003881-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Hóa phân tích /vi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


  Thumbnail
 • 01050003881.pdf
  • Size : 2,34 MB

  • Format : Adobe PDF