Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Quang Thành-
dc.contributor.authorTạ, Thị Quỳnh Mai-
dc.date.accessioned2018-12-06T08:25:27Z-
dc.date.available2018-12-06T08:25:27Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationTạ, T. Q. M. (2018). Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý quân sự hỗ trợ khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode604402-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63144-
dc.description.abstract+ Nội dung cơ bản: - Nghiên cứu tổng quan về dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Thu thập, phân tích, tổng hợp và đánh giá các tài liệu. - Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Xây dựng cơ sở dữ liệu khu vực phòng thủ bao gồm các chuyên đề: thông tin về thời tiết, khí tượng, thủy văn ảnh hưởng đến khả năng huy động; tiềm năng về quân sự, lực lượng, giao thông vận tải quân sự, y tế, thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm. - Đưa ra sản phẩm thực nghiệm theo quy trình công nghệ đã xây dựng. + Những đóng góp của luận văn: - Đưa ra quy trình công nghệ, yêu cầu kỹ thuật về thu thập thu thập thông tin, phương pháp xử lý, phân tích và chiết tách thông tin từ dữ liệu ảnh viễn thám và ảnh viễn thám độ phân giải cao xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh Tây Ninh. - Thực hiện xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 với sự trợ giúp của ảnh vệ tinh SPOT5, VNREDsat-1 và cơ sở dữ liệu chuyên đề cho khu vực tỉnh Tây Ninh theo quy trình thực hiện đề xuất. - Đưa ra quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề về thông tin địa lý quân sự hỗ trợ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh. - Đưa ra một số giải pháp xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh.vi
dc.format.extent103 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectẢnh viễn thámvi
dc.subjectĐịa lý quân sựvi
dc.subjectCơ sở dữ liệu địa lývi
dc.titleNghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý quân sự hỗ trợ khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licĐHKHTN: 910.285 TA-M 2018 / 01050003882-
dc.description.degreeLuận án chuyên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý /vi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


Thumbnail
 • 01050003882.pdf
  • Size : 8,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Quang Thành-
  dc.contributor.authorTạ, Thị Quỳnh Mai-
  dc.date.accessioned2018-12-06T08:25:27Z-
  dc.date.available2018-12-06T08:25:27Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationTạ, T. Q. M. (2018). Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý quân sự hỗ trợ khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode604402-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63144-
  dc.description.abstract+ Nội dung cơ bản: - Nghiên cứu tổng quan về dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Thu thập, phân tích, tổng hợp và đánh giá các tài liệu. - Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao. - Xây dựng cơ sở dữ liệu khu vực phòng thủ bao gồm các chuyên đề: thông tin về thời tiết, khí tượng, thủy văn ảnh hưởng đến khả năng huy động; tiềm năng về quân sự, lực lượng, giao thông vận tải quân sự, y tế, thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm. - Đưa ra sản phẩm thực nghiệm theo quy trình công nghệ đã xây dựng. + Những đóng góp của luận văn: - Đưa ra quy trình công nghệ, yêu cầu kỹ thuật về thu thập thu thập thông tin, phương pháp xử lý, phân tích và chiết tách thông tin từ dữ liệu ảnh viễn thám và ảnh viễn thám độ phân giải cao xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh Tây Ninh. - Thực hiện xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 với sự trợ giúp của ảnh vệ tinh SPOT5, VNREDsat-1 và cơ sở dữ liệu chuyên đề cho khu vực tỉnh Tây Ninh theo quy trình thực hiện đề xuất. - Đưa ra quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề về thông tin địa lý quân sự hỗ trợ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh. - Đưa ra một số giải pháp xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh.vi
  dc.format.extent103 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectẢnh viễn thámvi
  dc.subjectĐịa lý quân sựvi
  dc.subjectCơ sở dữ liệu địa lývi
  dc.titleNghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý quân sự hỗ trợ khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licĐHKHTN: 910.285 TA-M 2018 / 01050003882-
  dc.description.degreeLuận án chuyên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý /vi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


  Thumbnail
 • 01050003882.pdf
  • Size : 8,04 MB

  • Format : Adobe PDF