Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Bộ-
dc.contributor.authorTrần, Thị Hương Giang-
dc.date.accessioned2018-12-06T08:37:09Z-
dc.date.available2018-12-06T08:37:09Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationTrần, T. H. G. (2018).Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án xây dựng nút giao hoàn chỉnh nối quốc lộ 18 với khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode608501-
dc.identifier.degreecode608501-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63145-
dc.description.abstractQuá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhu cầu đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, khu đô thị,…ngày càng lớn. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế là một việc quan trọng. Đây là điều kiện đầu tiên để triển khai thực hiện các dự án, bên cạnh đó công tác thu hồi đất có tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội; ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư và đặc biệt là đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài đã nghiên cứu công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của dự án xây dựng nút giao hoàn chỉnh nối QL18 với khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Việc nghiên cứu công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của dự án sẽ góp phần rút ra được những bài học và các giải pháp góp phần xây dựng chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn tỉnhvi
dc.format.extent86 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectĐất xây dựngvi
dc.subjectQuản lý đất đaivi
dc.subjectThu hồivi
dc.titleĐánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án xây dựng nút giao hoàn chỉnh nối quốc lộ 18 với khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licĐHKHTN: 333.77 TR-G 2018 / 01050003883-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý đất đai /vi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


Thumbnail
 • 01050003883.pdf
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Văn Bộ-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Hương Giang-
  dc.date.accessioned2018-12-06T08:37:09Z-
  dc.date.available2018-12-06T08:37:09Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationTrần, T. H. G. (2018).Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án xây dựng nút giao hoàn chỉnh nối quốc lộ 18 với khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode608501-
  dc.identifier.degreecode608501-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63145-
  dc.description.abstractQuá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhu cầu đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, khu đô thị,…ngày càng lớn. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế là một việc quan trọng. Đây là điều kiện đầu tiên để triển khai thực hiện các dự án, bên cạnh đó công tác thu hồi đất có tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội; ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư và đặc biệt là đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài đã nghiên cứu công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của dự án xây dựng nút giao hoàn chỉnh nối QL18 với khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Việc nghiên cứu công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của dự án sẽ góp phần rút ra được những bài học và các giải pháp góp phần xây dựng chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn tỉnhvi
  dc.format.extent86 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectĐất xây dựngvi
  dc.subjectQuản lý đất đaivi
  dc.subjectThu hồivi
  dc.titleĐánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án xây dựng nút giao hoàn chỉnh nối quốc lộ 18 với khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licĐHKHTN: 333.77 TR-G 2018 / 01050003883-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý đất đai /vi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


  Thumbnail
 • 01050003883.pdf
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF