Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Hùng-
dc.contributor.authorTrần, Thị Bích Thảo-
dc.date.accessioned2018-12-06T08:46:21Z-
dc.date.available2018-12-06T08:46:21Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationTrần, T. B. T. (2018). Nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong phương pháp XAFS. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode604401-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63146-
dc.description.abstractPhổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X hay XAFS (X-ray Absorption Fine Structure) được áp dụng như một kỹ thuật mạnh mẽ thu nhận những thông tin về cấu trúc nguyên tử địa phương và các hiệu ứng nhiệt động của vật liệu. Mục đích của luận văn này là nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong lý thuyết XAFS, thông qua đó xác định các cumulant và hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu. Trong luận văn ta sử dụng các phương pháp sau để tính toán các đại lượng: Phương pháp thống kê lượng tử; Sử dụng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa hay lý thuyết Hung – Rehr. Phương pháp này có ưu điểm là tính đến các hiệu ứng phi điều hòa và các hiệu ứng hệ nhiều hạt nên cho kết quả trùng tốt với thực nghiệm; Lập trình tính số cho hai tinh thể có cấu trúc fcc là Cu và Ni và so sánh các kết quả này với giá trị thực nghiệm thu nhận được khi đo lường các tham số thế Morse.vi
dc.format.extent52 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectVật lý toán họcvi
dc.subjectLý thuyết XAFSvi
dc.subjectTinh thể cấu trúc FCCvi
dc.titleNghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong phương pháp XAFS : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licĐHKHTN: 530.15 TR-T 2018 / 01050003884-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Khoa học vật chất /-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


Thumbnail
 • 01050003884.pdf
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Hùng-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Bích Thảo-
  dc.date.accessioned2018-12-06T08:46:21Z-
  dc.date.available2018-12-06T08:46:21Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationTrần, T. B. T. (2018). Nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong phương pháp XAFS. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode604401-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63146-
  dc.description.abstractPhổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X hay XAFS (X-ray Absorption Fine Structure) được áp dụng như một kỹ thuật mạnh mẽ thu nhận những thông tin về cấu trúc nguyên tử địa phương và các hiệu ứng nhiệt động của vật liệu. Mục đích của luận văn này là nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong lý thuyết XAFS, thông qua đó xác định các cumulant và hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu. Trong luận văn ta sử dụng các phương pháp sau để tính toán các đại lượng: Phương pháp thống kê lượng tử; Sử dụng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa hay lý thuyết Hung – Rehr. Phương pháp này có ưu điểm là tính đến các hiệu ứng phi điều hòa và các hiệu ứng hệ nhiều hạt nên cho kết quả trùng tốt với thực nghiệm; Lập trình tính số cho hai tinh thể có cấu trúc fcc là Cu và Ni và so sánh các kết quả này với giá trị thực nghiệm thu nhận được khi đo lường các tham số thế Morse.vi
  dc.format.extent52 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectVật lý toán họcvi
  dc.subjectLý thuyết XAFSvi
  dc.subjectTinh thể cấu trúc FCCvi
  dc.titleNghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong phương pháp XAFS : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licĐHKHTN: 530.15 TR-T 2018 / 01050003884-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Khoa học vật chất /-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


  Thumbnail
 • 01050003884.pdf
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF