Nghiên cứu hoạt tính sinh học hạ đường huyết và cholesterol máu của một số nhóm chất chính từ cây Nopal (Opuntia sp.) được nhập vào Việt Nam : Luận án TS. Sinh học: 624201

LIC : 572 TA-H 2018 / 01050004005
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63278Nghiên cứu hoạt tính sinh học hạ đường huyết và cholesterol máu của một số nhóm chất chính từ cây Nopal (Opuntia sp.) được nhập vào Việt Nam : Luận án TS. Sinh học: 624201

LIC : 572 TA-H 2018 / 01050004005
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63278