Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Lệ Hằng-
dc.date.accessioned2019-01-11T07:40:17Z-
dc.date.available2019-01-11T07:40:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. L. H. (2018). Từ một thử nghiệm - Dự án Discovery – cho sinh viên chất lượng cao Khoa Sư phạm tiếng Anh: Giáo dục theo định hướng chuẩn bị cho tương lai. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 6 (2018) 25-38vi
dc.identifier.issn2525-2445-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63582-
dc.description.abstractBài viết này trình bày một dự án thử nghiệm cho sinh viên năm thứ nhất Hệ Chất lượng cao, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Dự án áp dụng mô hình học tập của thế kỷ 21 và theo định hướng giáo dục chuẩn bị cho tương lai. Bài viết chia sẻ kết quả khảo sát ban đầu trước khi thực hiện dự án, hứng thú và mức độ đầu tư của người học và những kỹ năng, năng lực cần thiết để thực hiện dự án, cũng như những kết quả học tập mong đợi.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài;-
dc.subjectGiáo dục chuẩn bị cho tương laivi
dc.subjectNăng lực toàn cầuvi
dc.subjectMô hình học tập thế kỷ 21vi
dc.titleTừ một thử nghiệm - Dự án Discovery – cho sinh viên chất lượng cao Khoa Sư phạm tiếng Anh: Giáo dục theo định hướng chuẩn bị cho tương laivi
dc.title.alternativeFrom an experimental project – Discovery - for students of the fast-track program at Faculty of English language teacher education: Applying futuristic approach to educationvi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4320-
Appears in Collections:Foreign Studies


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Lệ Hằng-
dc.date.accessioned2019-01-11T07:40:17Z-
dc.date.available2019-01-11T07:40:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. L. H. (2018). Từ một thử nghiệm - Dự án Discovery – cho sinh viên chất lượng cao Khoa Sư phạm tiếng Anh: Giáo dục theo định hướng chuẩn bị cho tương lai. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 6 (2018) 25-38vi
dc.identifier.issn2525-2445-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63582-
dc.description.abstractBài viết này trình bày một dự án thử nghiệm cho sinh viên năm thứ nhất Hệ Chất lượng cao, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Dự án áp dụng mô hình học tập của thế kỷ 21 và theo định hướng giáo dục chuẩn bị cho tương lai. Bài viết chia sẻ kết quả khảo sát ban đầu trước khi thực hiện dự án, hứng thú và mức độ đầu tư của người học và những kỹ năng, năng lực cần thiết để thực hiện dự án, cũng như những kết quả học tập mong đợi.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài;-
dc.subjectGiáo dục chuẩn bị cho tương laivi
dc.subjectNăng lực toàn cầuvi
dc.subjectMô hình học tập thế kỷ 21vi
dc.titleTừ một thử nghiệm - Dự án Discovery – cho sinh viên chất lượng cao Khoa Sư phạm tiếng Anh: Giáo dục theo định hướng chuẩn bị cho tương laivi
dc.title.alternativeFrom an experimental project – Discovery - for students of the fast-track program at Faculty of English language teacher education: Applying futuristic approach to educationvi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4320-
Appears in Collections:Foreign Studies