Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Tâm-
dc.date.accessioned2019-01-11T07:53:07Z-
dc.date.available2019-01-11T07:53:07Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. T. (2018). Tiềm năng cấu trúc thể loại trang giới thiệu thông tin bằng tiếng Anh của một số cơ quan tổ chức ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 6 (2018) 71-88vi
dc.identifier.issn2525-2445-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63584-
dc.description.abstractNgày nay, trang thông tin giới thiệu (website) đã trở thành phương tiện truyền thông không thể thiếu của các cơ quan tổ chức, được thiết kế và sử dụng để thực thi các chức năng thông tin, quản lý điều hành, và quảng bá cho tổ chức. Nhằm đáp ứng đối tượng người sử dụng đa dạng về lứa tuổi, sở thích, trình độ văn hóa, kiến thức nền, và sự đa dạng về mục đích tìm kiếm, tra cứu thông tin, các website được thiết kế ngày càng phong phú và thân thiện với sự kết hợp của ngôn ngữ, ký hiệu, âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng. Hòa vào xu thế toàn cầu hóa trong hầu khắp các lĩnh vực xã hội, rất nhiều websites truyền tải thông tin không chỉ qua một ngôn ngữ nhằm cho phép người dùng từ các quốc gia khác nhau tiếp cận thông tin. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xác định tiềm năng cấu trúc thể loại của trang giới thiệu thông tin bằng tiếng Anh trên website một số cơ quan, tổ chức của Việt Nam dựa trên khung lý thuyết của Hasan (1985). Kết quả nghiên cứu về tiềm năng cấu trúc của các trang giới thiệu thông tin bằng tiếng Anh của các cơ quan tổ chức tại Việt Nam có thể tham khảo sử dụng để đánh giá mức độ hợp lý và cần thiết của các thành phần thông tin, từ đó đề xuất những điểm cần phát huy và những điểm cần khắc phục trên các trang thông tin nàyvi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài;-
dc.subjectTiềm năng cấu trúc thể loại (GSP)vi
dc.subjectTrang thông tin tiếng Anhvi
dc.subjectWebsitevi
dc.titleTiềm năng cấu trúc thể loại trang giới thiệu thông tin bằng tiếng Anh của một số cơ quan tổ chức ở Việt Namvi
dc.title.alternativeGeneric structure potential of the English introductory pages of institution websites in Vietnamvi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4324-
Appears in Collections:Foreign Studies


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Tâm-
dc.date.accessioned2019-01-11T07:53:07Z-
dc.date.available2019-01-11T07:53:07Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. T. (2018). Tiềm năng cấu trúc thể loại trang giới thiệu thông tin bằng tiếng Anh của một số cơ quan tổ chức ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 6 (2018) 71-88vi
dc.identifier.issn2525-2445-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63584-
dc.description.abstractNgày nay, trang thông tin giới thiệu (website) đã trở thành phương tiện truyền thông không thể thiếu của các cơ quan tổ chức, được thiết kế và sử dụng để thực thi các chức năng thông tin, quản lý điều hành, và quảng bá cho tổ chức. Nhằm đáp ứng đối tượng người sử dụng đa dạng về lứa tuổi, sở thích, trình độ văn hóa, kiến thức nền, và sự đa dạng về mục đích tìm kiếm, tra cứu thông tin, các website được thiết kế ngày càng phong phú và thân thiện với sự kết hợp của ngôn ngữ, ký hiệu, âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng. Hòa vào xu thế toàn cầu hóa trong hầu khắp các lĩnh vực xã hội, rất nhiều websites truyền tải thông tin không chỉ qua một ngôn ngữ nhằm cho phép người dùng từ các quốc gia khác nhau tiếp cận thông tin. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xác định tiềm năng cấu trúc thể loại của trang giới thiệu thông tin bằng tiếng Anh trên website một số cơ quan, tổ chức của Việt Nam dựa trên khung lý thuyết của Hasan (1985). Kết quả nghiên cứu về tiềm năng cấu trúc của các trang giới thiệu thông tin bằng tiếng Anh của các cơ quan tổ chức tại Việt Nam có thể tham khảo sử dụng để đánh giá mức độ hợp lý và cần thiết của các thành phần thông tin, từ đó đề xuất những điểm cần phát huy và những điểm cần khắc phục trên các trang thông tin nàyvi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài;-
dc.subjectTiềm năng cấu trúc thể loại (GSP)vi
dc.subjectTrang thông tin tiếng Anhvi
dc.subjectWebsitevi
dc.titleTiềm năng cấu trúc thể loại trang giới thiệu thông tin bằng tiếng Anh của một số cơ quan tổ chức ở Việt Namvi
dc.title.alternativeGeneric structure potential of the English introductory pages of institution websites in Vietnamvi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4324-
Appears in Collections:Foreign Studies