Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Thạch-
dc.date.accessioned2019-01-11T07:57:23Z-
dc.date.available2019-01-11T07:57:23Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPhạm, N. T. (2018). Tương tác giữa người học và nội dung trong chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến - Hello. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 6 (2018) 89-99vi
dc.identifier.issn2525-2445-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63585-
dc.description.abstractBài viết này trình bày kết quả phân tích dữ liệu trích xuất từ một hệ thống học tiếng Anh trực tuyến của một trường đại học ở Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng để tìm hiểu và so sánh mức độ tương tác giữa sinh viên của hai khoa tiếng Anh với nội dung của chương trình học trực tuyến. Kết quả phân tích cho thấy không có sự khác nhau về điểm làm bài kiểm tra đầu trình độ, kiểm tra kết thúc bài học và điểm trung bình các bài luyện giữa sinh viên của hai khoa. Nghiên cứu cũng cho thấy có mối tương quan giữa điểm trung bình các bài luyện thành phần và điểm kiểm tra đầu trình độ/kết thúc bài học. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị là giảng viên theo dõi cần sát sao hơn trong việc nhắc nhở và khuyến khích sinh viên hoàn thành tất cả các bài luyện một cách nghiêm túc và có chất lượng hơn.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài;-
dc.subjectHọc tiếng Anh trực tuyếnvi
dc.subjectHệ thống quản lý học tậpvi
dc.subjectKiểm tra đầu trình độvi
dc.subjectTỷ lệ hoàn thành bài tậpvi
dc.titleTương tác giữa người học và nội dung trong chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến - Hellovi
dc.title.alternativeLearner - content interaction in an online English language learning course – Hellovi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4325-
Appears in Collections:Foreign Studies


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Thạch-
dc.date.accessioned2019-01-11T07:57:23Z-
dc.date.available2019-01-11T07:57:23Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPhạm, N. T. (2018). Tương tác giữa người học và nội dung trong chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến - Hello. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 6 (2018) 89-99vi
dc.identifier.issn2525-2445-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63585-
dc.description.abstractBài viết này trình bày kết quả phân tích dữ liệu trích xuất từ một hệ thống học tiếng Anh trực tuyến của một trường đại học ở Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng để tìm hiểu và so sánh mức độ tương tác giữa sinh viên của hai khoa tiếng Anh với nội dung của chương trình học trực tuyến. Kết quả phân tích cho thấy không có sự khác nhau về điểm làm bài kiểm tra đầu trình độ, kiểm tra kết thúc bài học và điểm trung bình các bài luyện giữa sinh viên của hai khoa. Nghiên cứu cũng cho thấy có mối tương quan giữa điểm trung bình các bài luyện thành phần và điểm kiểm tra đầu trình độ/kết thúc bài học. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị là giảng viên theo dõi cần sát sao hơn trong việc nhắc nhở và khuyến khích sinh viên hoàn thành tất cả các bài luyện một cách nghiêm túc và có chất lượng hơn.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài;-
dc.subjectHọc tiếng Anh trực tuyếnvi
dc.subjectHệ thống quản lý học tậpvi
dc.subjectKiểm tra đầu trình độvi
dc.subjectTỷ lệ hoàn thành bài tậpvi
dc.titleTương tác giữa người học và nội dung trong chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến - Hellovi
dc.title.alternativeLearner - content interaction in an online English language learning course – Hellovi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4325-
Appears in Collections:Foreign Studies