Phân tích diễn ngôn xã luận (Trên ngữ liệu Báo Nhân dân giai đoạn 1964 - 1975) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

LIC : 401.4 NG-N 2018 / 02050005314
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63598Phân tích diễn ngôn xã luận (Trên ngữ liệu Báo Nhân dân giai đoạn 1964 - 1975) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

LIC : 401.4 NG-N 2018 / 02050005314
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63598