Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Anh-
dc.date.accessioned2019-01-28T03:41:32Z-
dc.date.available2019-01-28T03:41:32Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNguyễn, N. A. (2017). Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60140114-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63825-
dc.description.abstractNgoài phần Mở đầu; kết luận và khuyến nghị, Luận văn còn cầu trúc 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc cấp THCS Chương 2. Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng – Huyện Tân Sơn – Tỉnh Phú Thọ. Chương 3. Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng – Huyện Tân Sơn – Tỉnh Phú Thọ.vi
dc.format.extent95 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học Giáo dụcvi
dc.subjectKỹ năng sốngvi
dc.subjectTrường nội trúvi
dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic372.0115 NG-A 2017 / 05050002959-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý giáo dụcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


Thumbnail
 • 05050002959.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Anh-
  dc.date.accessioned2019-01-28T03:41:32Z-
  dc.date.available2019-01-28T03:41:32Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationNguyễn, N. A. (2017). Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60140114-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63825-
  dc.description.abstractNgoài phần Mở đầu; kết luận và khuyến nghị, Luận văn còn cầu trúc 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc cấp THCS Chương 2. Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng – Huyện Tân Sơn – Tỉnh Phú Thọ. Chương 3. Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng – Huyện Tân Sơn – Tỉnh Phú Thọ.vi
  dc.format.extent95 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học Giáo dụcvi
  dc.subjectKỹ năng sốngvi
  dc.subjectTrường nội trúvi
  dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc trường THCS Kim Thượng - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic372.0115 NG-A 2017 / 05050002959-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý giáo dụcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


  Thumbnail
 • 05050002959.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF