Journal of Social Sciences and Humanities : [189]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 189
 • 6. Tran Van Kham, Pham Van Quyet 277-290.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Van Kham; Pham, Van Quyet (2015)

 • Vietnam is on urbanization and industrialization process, and it is currently witnessed the significant migration flows between rural-urban and urban-urban nationwide. The large number of migrants is the poor from rural areas who go to the urban to look for any kind of jobs, temporarily and permanently. As it happened national wide, one of the critical questions appeared during the migration is that how the poor migrants experience their life in the urban life, with those social services which are more preferred and accessed by the migrants in the urban life. Basing on the social inclusion approach, from survey findings with 1042 migrants in Hanoi and Ho Chi Minh City-Vietnam, this pa...

 • 5. Nguyen Pham Hung 260-276.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Pham Hung (2015)

 • Early forms of tourism began to appear under the feudal autonomy in Vietnam from the mid-tenth century, after the country's independence from China, to the mid-nineteenth century, before Vietnam became a French colony. Due to its specific characteristics of history, Vietnam had no proper tourism activities, including tourism services and products, travel routes, tourists and a tourism market, and these have been defined in modern times. However, they did present some similarities with what we would now describe as touristic activities. Vietnam’s tourism in the feudal period was closely related to popular “tourism activities” combined with the official business of the royal court, whi...

 • 4. Nguyen Trung Kien 246-259.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Trung Kien (2015)

 • This article addresses the concept of “face” in the practices of Vietnamese deference rituals. It explores how Vietnamese people conceptualize the term “face” regarding the manner of showing respect to other people in everyday encounters. Drawing upon the qualitative dataset of my Master thesis, in this article I employ the concepts of “face” and “deference rituals” derived from Goffman’s theory of social interaction to analyze Vietnamese day-to-day social interactions. I find out that the face in the context of social interaction is often classified into two categories: the face of the subordinate and the face of the superordinate. Due to the high status of the latter in Vietnamese h...

 • 3. Manuel Pannier 229-245.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pannier, Emmanuel (2015)

 • This paper deals with non-commercial flow in Vietnam, specifically all presents and exchanges (in kind or in money) based upon interpersonal relationships that take place outside both the commercial marketplace and the official State channels. Based on empirical surveys conducted in rural northern Vietnam combined with other scholars’ case studies on social exchanges in rural and urban areas, this paper argues that non-commercial transactions in general and gift-giving practices in particular occupy a prominent place in Vietnamese people’s everyday life and reflect the importance of personal relationships in today’s Vietnamese sociality. The first part describes, through a “descripti...

 • 2. Do Thanh Thao Mien 215-228.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Thanh Thao Mien (2015)

 • This study intensively analyzes primary sources to contextualize the political events taking place in the Korean Peninsula around 1975, the institutionalization in North and South Korea and the relationships of South Korea-U.S.-Japan and North Vietnam-China-North Korea at the time when the Vietnam War came to an end. These sources are mainly the North and South Korea’s periodicals, Vietnamese government’s official documents, FRUS and Woodrow Wilson Center’s documents. The article particularly focuses on the impacts of the Vietnam War on the political situation in the Korean Peninsula.For South Korea, the fall of Saigon was considered as a historic tragedy for a former ally in Southe...

 • 1. Carlyle Thayer 194-214.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Carlyle A, Thayer (2015)

 • This article presents an overview of the evolution of Vietnamese foreign policy from national reunification in 1975 to the present. This forty-year timeframe is sub-divided into three parts. The first part traces Vietnam’s shift from a member of the socialist community led by the Soviet Union to a member of the international community from 1975-91. The second part reviews the implementation of Vietnam’s foreign policy of multilateralizing and diversifying’ its external relations and becoming ‘a friend and reliable partner’ to all countries during the period 1991-2005. The third part considers developments after 2005 when Vietnam forged strategic partnerships with the major powers and ...

 • 08. Đỗ Văn Hùng 174-185.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2015)

 • Bài viết khái quát đặc trưng cơ bản của nền kinh tế tri thức, qua đó nhấn mạnh đến vai trò của quản trị thông tin trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Phân tích nội hàm của quản trị thông tin và xác định nhu cầu về nhân lực quản trị thông tin. Trên cơ sở xác định vai trò và nhiệm của chuyên gia thông tin, các nhóm kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho nhân lực này đã được xác định. Dựa trên đánh giá tình hình đào tạo quản trị thông tin ở Việt Nam, một số đề xuất đã được đưa ra nhằm phát triển các chương trình đào tạo về quản trị thông tin.

 • 07. Nguyễn Thu Hiền 161-173.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền (2015)

 • Năm 1992, tạp chí Thu hoạch kỳ 6 đăng tải tiểu thuyết Sống của nhà văn Dư Hoa. Năm 1993, đạo diễn Trương Nghệ Mưu chuyển thể tác phẩm văn học này thành bộ phim điện ảnh cùng tên dài 133 phút. Năm 1994, bộ phim đạt ba giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 47: Giải thưởng lớn do Hội đồng giám khảo bình chọn, Giải thưởng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Phúc Quý của Cát Ưu và Giải thưởng tinh thần nhân đạo. Tiểu thuyết Sống viết về cuộc đời thăng trầm của nhân vật Phúc Quý trải dài qua hơn bốn thập kỷ với những biến cố trọng đại của lịch sử hiện đại Trung Quốc cùng những cái chết lần lượt của những người thân nhất trong gia đình ông. Tác phẩm nói về nhiều cái c...

 • 06. Nguyễn Văn Sửu 144-160.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu (2015)

 • Trong bài viết này, chúng tôi bàn về một chủ đề không cũ, đó là làng Việt, và khái quát ba hướng tiếp cận làng Việt. Trên cơ sở đó, với nguồn cảm hứng từ hướng tiếp cận không gian, chúng tôi đi sâu phân tích và lý giải những biến đổi không gian của làng Đồng Kỵ, qua đó cho thấy tính hữu ích của tiếp cận không gian trong nghiên cứu về những biến đổi của làng Việt trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam đương đại.

 • 05. Hoàng Bá Thịnh 135-143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Bà Thịnh (2015)

 • Mặc dù trong luật pháp Việt Nam có quan điểm bình đẳng giới từ giữa thế kỷ XX, nhưng giảng dạy với nội dung liên quan đến bình đẳng nam nữ/bình đẳng giới trong các trường đại học ở Việt Nam chỉ mới thực sự bắt đầu hơn hai thập kỷ trở lại đây. Ở Việt Nam có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu về giới đã công bố, nhưng ít có bài viết về giảng dạy giới trong các trường đại học. Bài viết này nhìn lại quá trình giảng dạy giới và phát triển trong các trường đại học ở Việt Nam trong khoảng thời gian hai thập kỷ trở lại đây, với nội dung gồm:1) Nội dung giảng dạy về giới và phát triển trong trường đại học ở trình độ đại học và sau đại học; 2) hiệu quả giảng dạy giới và phát triển trong các t...

 • 04. Trần Thành Nam 127-134.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thành Nam (2015)

 • Định hình trường hợp là một công cụ trợ giúp nhà tâm lý lâm sàng xây dựng một hệ thống giả thuyết về nguyên nhân, những yếu tố kích hoạt, duy trì, ảnh hưởng đến những hành vi, cảm xúc và suy nghĩ của một cá nhân. Một số bằng chứng nghiên cứu gần đây đã khẳng định hiệu quả của can thiệp sử dụng định hình trường hợp so với trị liệu theo cẩm nang hướng dẫn. Những ưu điểm chính của định hình trường hợp là cung cấp một liệu trình linh hoạt đáp ứng những nhu cầu đặc thù của từng trường hợp; định hướng ra quyết định trị liệu; giúp thân chủ nhận ra những thay đổi; tăng cường sự thấu cảm. Nhằm hỗ trợ các nhà tâm lý trong thực hành lâm sàng, bài viết tập trung bàn luận về các tiêu chuẩn và quy...

 • 03. Trương Thị Khánh Hà 114-126.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Thị Khánh (2015)

 • Bài báo trình bày kết quả khảo sát 1565 người trưởng thành trên địa bàn Hà nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh bằng bảng khảo sát giá trị của Schwartz. Kết quả nghiên cứu khẳng định người dân Việt nam, cũng giống như người dân các nước, coi trọng sự an toàn của đất nước và của bản thân, sự đúng mực, lòng nhân ái, sự bình đẳng và hòa bình. Một điểm nổi bật là người Việt Nam đề cao các giá trị truyền thống và ít coi trọng giá trị độc lập trong suy nghĩ và hành động hơn người dân các nước khác. Bài viết cũng đưa ra những so sánh để thấy sự giống nhau và khác nhau trong hệ giá trị giữa nam, nữ, và giữa một số nhóm nghề nghiệp khác nhau

 • 02. Vũ Trường Giang 105-113.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng miền núi và dân tộc thiểu số là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau 30 năm đổi mới, vùng miền núi và dân tộc thiểu số đã có bước chuyển biến, đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện về cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực kinh tế lạc hậu, chậm phát triển so với cả nước, khoảng cách chênh lệch phát triển giữa miền núi và miền xuôi có xu hướng ngày càng tăng. Nội dung của bài viết trình bày các vấn đề: I) Kết quả thực hiện chính sách dân tộc; II) Những thách thức trong việc thực hiện c...

 • 01. Phạm Quang Minh 98-104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2015)

 • Với tư cách là một quốc gia ở Đông Nam Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa, chính trị và vận mệnh chung, nên ngay từ khi mới ra đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. Mục đích chính của bài viết là phân tích sự vận động của tư duy đối ngoại đối với khu vực của Việt Nam trải qua các giao đoạn Chiến tranh lạnh, hậu Chiến tranh lạnh và nhất là từ đầu thiên niên kỷ, từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học, có thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Bài viết cho rằng, bất luận thế nào, Việt Nam vẫn phải ưu tiên cho chính sách đối ngoại đối với khu vực vì đây không chỉ là môi trường trực tiếp của Việt Nam,...

 • 9. Tran Tri Doi 85-90.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Trí Dõi (2015)

 • Trong tiếng Việt, giữa phương ngữ Bắc Trung bộ (BTB) và Bắc Bộ (BB) có sự tương ứng theo kiểu (con) tru, (có) cú, (con) du, (đi) vô v.v với (con) trâu, (có) gấu, (con) dâu và (đi) vào. Năm 1995, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn coi đây là chứng tích thể hiện sự cách tân phần vần (rhyme) */o/, */u/ ở riêng “phía Việt Mường (subgroup Việt- Mường)" và cho rằng nó xảy ra từ thời sơ kỳ (Old Việt) cho đến thời kỳ cận đại, tức tương ứng với thời kỳ tiếng Việt trung đại (Midle Việt) Hiện nay, với sự bổ sung tư liệu của cả nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (group Việt - Mường/Vietic) trong những năm vừa qua, có thể thấy hiện tượng biến đổi phần vần nói trên trong tiếng Việt hình như còn chưa xảy ra ở "phía Vi...

 • 8. Nguyen Thien Giap 76-84.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thiện Giáp (2015)

 • Bài báo đánh giá việc vận dụng quan điểm coi từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ vào việc miêu tả tiếng Việt. Một số nhà Việt ngữ học như Nguyễn Kim Thân, Đỗ Hữu Châu, Hồ Lê,.Nguyễn Văn Thạc,...đã vận dụng chưa nhất quán quan điểm này dẫn đến những mâu thuẫn, phi lí không phù hợp với thực tiễn. Cũng theo quan điểm coi từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ nhưng Nguyễn Thiện Giáp đã vận dụng một cách nhất quán nên đã khắc phục được những nhược điểm mà các nhà Việt ngữ học khác đã gặp phải. Từ là đơn cơ bản của ngôn ngữ, cần được xem xét một cách toàn diện về các mặt ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp và chính tả. Do đó, "Từ tiếng Việt là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất, có tính hoàn chỉnh và khả năng tách b...

 • 7. Vu Duc Nghieu 64-75.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu (2015)

 • Bài báo này trình bày những phân tích về luận điểm khoa học, vai trò, giá trị và ý nghĩa đối với việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt cũng như quan hệ cội nguồn của nó trong ba công trình: Etudes sur la phonetique historique de la langue Annamite. Les initiales (Nghiên cứu ngữ âm lịch sử tiếng An Nam.Các âm đầu) của H. Maspero, năm 1912; La place du Vietnamien dans les langues Austroasiatique (Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á), năm 1953 và De l’origine des tons en Vietnamien (Về nguồn gốc các thanh của tiếng Việt), năm 1954 của A. G. H udri ourt. Các phân tích cho thấy: với phương pháp, kết quả và những thay đổi có tính bước ngoặt trong nhận thức và hiện thực nghiên cứu củ...

 • 10. Tran Bach Hieu 724-736.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Bách Hiếu; Nguyễn, Văn Trung (2016)

 • Từ năm 1972, cục diện chính trị Đông Á đã được xác lập với vị trí thống trị của nước Mỹ, nhưng cục diện đó đang bị thay đổi bởi sự trỗi dậy của Trung Quốc. Việc Trung Quốc tái định hình lại chính sách đối ngoại để từ đó thiết lập nên một mô hình địa chính trị mới, với Trung Quốc làm trung tâm, do hai biến số chính sau: Bên trong, sự phát triển về kinh tế giúp Trung Quốc gia tăng sức mạnh quốc gia và tất yếu dẫn đến nhu cầu mở rộng các lợi ích để trở thành một cường quốc khu vực và toàn cầu; bên ngoài; sự suy giảm sức mạnh của Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương đã tạo cho Trung Quốc cơ hội bành trướng. Mục đích của bài viết này là đánh giá lại cục diện chính trị khu vực Đông Á và cách thức ...

 • 9. Hoang Khac Nam 712-723.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2016)

 • Lý thuyết Phê phán là một trường phái tư duy nhằm tái cấu trúc lại lý thuyết xã hội và chính trị hiện hành, trong đó có Quan hệ quốc tế (QHQT). Đôi khi, trong QHQT, nó còn được gọi là Lý thuyết Phê phán Quốc tế. Bài viết tổng hợp và phân tích một số luận điểm cơ bản về QHQT của Lý thuyết Phê phán như bản thể, lợi ích, quyền lực, trật tự thế giới, xung đột và an ninh, thay đổi xã hội, các yếu tố chủ quan, giao tiếp, đối thoại dân chủ, toàn cầu hóa, tương lai thế giới… Thông qua sự phê phán Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do, Lý thuyết Phê phán đã thực sự đem lại gợi ý quan trọng trong nghiên cứu QHQT cả về bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận. Thậm chí, những luận điểm lý...

 • 8. Nguyen Thanh Binh 703-711.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Minh Tuấn (2016)

 • Trong nghiên cứu và giảng dạy về Nho giáo nói chung và Nho giáo tiên Tần nói riêng, phạm trù Tín là một trong những phạm trù chính trị - đạo đức cơ bản của Nho giáo tiên Tần chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, khách quan và khoa học. Vì vậy, trong bài viết này (qua nghiên cứu bộ “Tứ thư”), trên cơ sở vận dụng phương pháp chuyên ngành lịch sử triết học, phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể và kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu khoa học khác như: Phương pháp khách quan – toàn diện, phương pháp phân tích – tổng hợp, v.v, tác giả phân tích làm rõ 3 nội dung cơ bản trong phạm trù “Tín” của Nho giáo tiên Tần: I. Tín là chuẩn mực của đạo đức cần có ở mỗi ngườ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 189

Journal of Social Sciences and Humanities : [189]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 189
 • 6. Tran Van Kham, Pham Van Quyet 277-290.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Van Kham; Pham, Van Quyet (2015)

 • Vietnam is on urbanization and industrialization process, and it is currently witnessed the significant migration flows between rural-urban and urban-urban nationwide. The large number of migrants is the poor from rural areas who go to the urban to look for any kind of jobs, temporarily and permanently. As it happened national wide, one of the critical questions appeared during the migration is that how the poor migrants experience their life in the urban life, with those social services which are more preferred and accessed by the migrants in the urban life. Basing on the social inclusion approach, from survey findings with 1042 migrants in Hanoi and Ho Chi Minh City-Vietnam, this pa...

 • 5. Nguyen Pham Hung 260-276.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Pham Hung (2015)

 • Early forms of tourism began to appear under the feudal autonomy in Vietnam from the mid-tenth century, after the country's independence from China, to the mid-nineteenth century, before Vietnam became a French colony. Due to its specific characteristics of history, Vietnam had no proper tourism activities, including tourism services and products, travel routes, tourists and a tourism market, and these have been defined in modern times. However, they did present some similarities with what we would now describe as touristic activities. Vietnam’s tourism in the feudal period was closely related to popular “tourism activities” combined with the official business of the royal court, whi...

 • 4. Nguyen Trung Kien 246-259.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Trung Kien (2015)

 • This article addresses the concept of “face” in the practices of Vietnamese deference rituals. It explores how Vietnamese people conceptualize the term “face” regarding the manner of showing respect to other people in everyday encounters. Drawing upon the qualitative dataset of my Master thesis, in this article I employ the concepts of “face” and “deference rituals” derived from Goffman’s theory of social interaction to analyze Vietnamese day-to-day social interactions. I find out that the face in the context of social interaction is often classified into two categories: the face of the subordinate and the face of the superordinate. Due to the high status of the latter in Vietnamese h...

 • 3. Manuel Pannier 229-245.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pannier, Emmanuel (2015)

 • This paper deals with non-commercial flow in Vietnam, specifically all presents and exchanges (in kind or in money) based upon interpersonal relationships that take place outside both the commercial marketplace and the official State channels. Based on empirical surveys conducted in rural northern Vietnam combined with other scholars’ case studies on social exchanges in rural and urban areas, this paper argues that non-commercial transactions in general and gift-giving practices in particular occupy a prominent place in Vietnamese people’s everyday life and reflect the importance of personal relationships in today’s Vietnamese sociality. The first part describes, through a “descripti...

 • 2. Do Thanh Thao Mien 215-228.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Thanh Thao Mien (2015)

 • This study intensively analyzes primary sources to contextualize the political events taking place in the Korean Peninsula around 1975, the institutionalization in North and South Korea and the relationships of South Korea-U.S.-Japan and North Vietnam-China-North Korea at the time when the Vietnam War came to an end. These sources are mainly the North and South Korea’s periodicals, Vietnamese government’s official documents, FRUS and Woodrow Wilson Center’s documents. The article particularly focuses on the impacts of the Vietnam War on the political situation in the Korean Peninsula.For South Korea, the fall of Saigon was considered as a historic tragedy for a former ally in Southe...

 • 1. Carlyle Thayer 194-214.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Carlyle A, Thayer (2015)

 • This article presents an overview of the evolution of Vietnamese foreign policy from national reunification in 1975 to the present. This forty-year timeframe is sub-divided into three parts. The first part traces Vietnam’s shift from a member of the socialist community led by the Soviet Union to a member of the international community from 1975-91. The second part reviews the implementation of Vietnam’s foreign policy of multilateralizing and diversifying’ its external relations and becoming ‘a friend and reliable partner’ to all countries during the period 1991-2005. The third part considers developments after 2005 when Vietnam forged strategic partnerships with the major powers and ...

 • 08. Đỗ Văn Hùng 174-185.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2015)

 • Bài viết khái quát đặc trưng cơ bản của nền kinh tế tri thức, qua đó nhấn mạnh đến vai trò của quản trị thông tin trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Phân tích nội hàm của quản trị thông tin và xác định nhu cầu về nhân lực quản trị thông tin. Trên cơ sở xác định vai trò và nhiệm của chuyên gia thông tin, các nhóm kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho nhân lực này đã được xác định. Dựa trên đánh giá tình hình đào tạo quản trị thông tin ở Việt Nam, một số đề xuất đã được đưa ra nhằm phát triển các chương trình đào tạo về quản trị thông tin.

 • 07. Nguyễn Thu Hiền 161-173.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền (2015)

 • Năm 1992, tạp chí Thu hoạch kỳ 6 đăng tải tiểu thuyết Sống của nhà văn Dư Hoa. Năm 1993, đạo diễn Trương Nghệ Mưu chuyển thể tác phẩm văn học này thành bộ phim điện ảnh cùng tên dài 133 phút. Năm 1994, bộ phim đạt ba giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 47: Giải thưởng lớn do Hội đồng giám khảo bình chọn, Giải thưởng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Phúc Quý của Cát Ưu và Giải thưởng tinh thần nhân đạo. Tiểu thuyết Sống viết về cuộc đời thăng trầm của nhân vật Phúc Quý trải dài qua hơn bốn thập kỷ với những biến cố trọng đại của lịch sử hiện đại Trung Quốc cùng những cái chết lần lượt của những người thân nhất trong gia đình ông. Tác phẩm nói về nhiều cái c...

 • 06. Nguyễn Văn Sửu 144-160.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu (2015)

 • Trong bài viết này, chúng tôi bàn về một chủ đề không cũ, đó là làng Việt, và khái quát ba hướng tiếp cận làng Việt. Trên cơ sở đó, với nguồn cảm hứng từ hướng tiếp cận không gian, chúng tôi đi sâu phân tích và lý giải những biến đổi không gian của làng Đồng Kỵ, qua đó cho thấy tính hữu ích của tiếp cận không gian trong nghiên cứu về những biến đổi của làng Việt trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam đương đại.

 • 05. Hoàng Bá Thịnh 135-143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Bà Thịnh (2015)

 • Mặc dù trong luật pháp Việt Nam có quan điểm bình đẳng giới từ giữa thế kỷ XX, nhưng giảng dạy với nội dung liên quan đến bình đẳng nam nữ/bình đẳng giới trong các trường đại học ở Việt Nam chỉ mới thực sự bắt đầu hơn hai thập kỷ trở lại đây. Ở Việt Nam có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu về giới đã công bố, nhưng ít có bài viết về giảng dạy giới trong các trường đại học. Bài viết này nhìn lại quá trình giảng dạy giới và phát triển trong các trường đại học ở Việt Nam trong khoảng thời gian hai thập kỷ trở lại đây, với nội dung gồm:1) Nội dung giảng dạy về giới và phát triển trong trường đại học ở trình độ đại học và sau đại học; 2) hiệu quả giảng dạy giới và phát triển trong các t...

 • 04. Trần Thành Nam 127-134.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thành Nam (2015)

 • Định hình trường hợp là một công cụ trợ giúp nhà tâm lý lâm sàng xây dựng một hệ thống giả thuyết về nguyên nhân, những yếu tố kích hoạt, duy trì, ảnh hưởng đến những hành vi, cảm xúc và suy nghĩ của một cá nhân. Một số bằng chứng nghiên cứu gần đây đã khẳng định hiệu quả của can thiệp sử dụng định hình trường hợp so với trị liệu theo cẩm nang hướng dẫn. Những ưu điểm chính của định hình trường hợp là cung cấp một liệu trình linh hoạt đáp ứng những nhu cầu đặc thù của từng trường hợp; định hướng ra quyết định trị liệu; giúp thân chủ nhận ra những thay đổi; tăng cường sự thấu cảm. Nhằm hỗ trợ các nhà tâm lý trong thực hành lâm sàng, bài viết tập trung bàn luận về các tiêu chuẩn và quy...

 • 03. Trương Thị Khánh Hà 114-126.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Thị Khánh (2015)

 • Bài báo trình bày kết quả khảo sát 1565 người trưởng thành trên địa bàn Hà nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh bằng bảng khảo sát giá trị của Schwartz. Kết quả nghiên cứu khẳng định người dân Việt nam, cũng giống như người dân các nước, coi trọng sự an toàn của đất nước và của bản thân, sự đúng mực, lòng nhân ái, sự bình đẳng và hòa bình. Một điểm nổi bật là người Việt Nam đề cao các giá trị truyền thống và ít coi trọng giá trị độc lập trong suy nghĩ và hành động hơn người dân các nước khác. Bài viết cũng đưa ra những so sánh để thấy sự giống nhau và khác nhau trong hệ giá trị giữa nam, nữ, và giữa một số nhóm nghề nghiệp khác nhau

 • 02. Vũ Trường Giang 105-113.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng miền núi và dân tộc thiểu số là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau 30 năm đổi mới, vùng miền núi và dân tộc thiểu số đã có bước chuyển biến, đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện về cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực kinh tế lạc hậu, chậm phát triển so với cả nước, khoảng cách chênh lệch phát triển giữa miền núi và miền xuôi có xu hướng ngày càng tăng. Nội dung của bài viết trình bày các vấn đề: I) Kết quả thực hiện chính sách dân tộc; II) Những thách thức trong việc thực hiện c...

 • 01. Phạm Quang Minh 98-104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2015)

 • Với tư cách là một quốc gia ở Đông Nam Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa, chính trị và vận mệnh chung, nên ngay từ khi mới ra đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. Mục đích chính của bài viết là phân tích sự vận động của tư duy đối ngoại đối với khu vực của Việt Nam trải qua các giao đoạn Chiến tranh lạnh, hậu Chiến tranh lạnh và nhất là từ đầu thiên niên kỷ, từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học, có thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Bài viết cho rằng, bất luận thế nào, Việt Nam vẫn phải ưu tiên cho chính sách đối ngoại đối với khu vực vì đây không chỉ là môi trường trực tiếp của Việt Nam,...

 • 9. Tran Tri Doi 85-90.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Trí Dõi (2015)

 • Trong tiếng Việt, giữa phương ngữ Bắc Trung bộ (BTB) và Bắc Bộ (BB) có sự tương ứng theo kiểu (con) tru, (có) cú, (con) du, (đi) vô v.v với (con) trâu, (có) gấu, (con) dâu và (đi) vào. Năm 1995, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn coi đây là chứng tích thể hiện sự cách tân phần vần (rhyme) */o/, */u/ ở riêng “phía Việt Mường (subgroup Việt- Mường)" và cho rằng nó xảy ra từ thời sơ kỳ (Old Việt) cho đến thời kỳ cận đại, tức tương ứng với thời kỳ tiếng Việt trung đại (Midle Việt) Hiện nay, với sự bổ sung tư liệu của cả nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (group Việt - Mường/Vietic) trong những năm vừa qua, có thể thấy hiện tượng biến đổi phần vần nói trên trong tiếng Việt hình như còn chưa xảy ra ở "phía Vi...

 • 8. Nguyen Thien Giap 76-84.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thiện Giáp (2015)

 • Bài báo đánh giá việc vận dụng quan điểm coi từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ vào việc miêu tả tiếng Việt. Một số nhà Việt ngữ học như Nguyễn Kim Thân, Đỗ Hữu Châu, Hồ Lê,.Nguyễn Văn Thạc,...đã vận dụng chưa nhất quán quan điểm này dẫn đến những mâu thuẫn, phi lí không phù hợp với thực tiễn. Cũng theo quan điểm coi từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ nhưng Nguyễn Thiện Giáp đã vận dụng một cách nhất quán nên đã khắc phục được những nhược điểm mà các nhà Việt ngữ học khác đã gặp phải. Từ là đơn cơ bản của ngôn ngữ, cần được xem xét một cách toàn diện về các mặt ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp và chính tả. Do đó, "Từ tiếng Việt là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất, có tính hoàn chỉnh và khả năng tách b...

 • 7. Vu Duc Nghieu 64-75.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu (2015)

 • Bài báo này trình bày những phân tích về luận điểm khoa học, vai trò, giá trị và ý nghĩa đối với việc nghiên cứu lịch sử tiếng Việt cũng như quan hệ cội nguồn của nó trong ba công trình: Etudes sur la phonetique historique de la langue Annamite. Les initiales (Nghiên cứu ngữ âm lịch sử tiếng An Nam.Các âm đầu) của H. Maspero, năm 1912; La place du Vietnamien dans les langues Austroasiatique (Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á), năm 1953 và De l’origine des tons en Vietnamien (Về nguồn gốc các thanh của tiếng Việt), năm 1954 của A. G. H udri ourt. Các phân tích cho thấy: với phương pháp, kết quả và những thay đổi có tính bước ngoặt trong nhận thức và hiện thực nghiên cứu củ...

 • 10. Tran Bach Hieu 724-736.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Bách Hiếu; Nguyễn, Văn Trung (2016)

 • Từ năm 1972, cục diện chính trị Đông Á đã được xác lập với vị trí thống trị của nước Mỹ, nhưng cục diện đó đang bị thay đổi bởi sự trỗi dậy của Trung Quốc. Việc Trung Quốc tái định hình lại chính sách đối ngoại để từ đó thiết lập nên một mô hình địa chính trị mới, với Trung Quốc làm trung tâm, do hai biến số chính sau: Bên trong, sự phát triển về kinh tế giúp Trung Quốc gia tăng sức mạnh quốc gia và tất yếu dẫn đến nhu cầu mở rộng các lợi ích để trở thành một cường quốc khu vực và toàn cầu; bên ngoài; sự suy giảm sức mạnh của Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương đã tạo cho Trung Quốc cơ hội bành trướng. Mục đích của bài viết này là đánh giá lại cục diện chính trị khu vực Đông Á và cách thức ...

 • 9. Hoang Khac Nam 712-723.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2016)

 • Lý thuyết Phê phán là một trường phái tư duy nhằm tái cấu trúc lại lý thuyết xã hội và chính trị hiện hành, trong đó có Quan hệ quốc tế (QHQT). Đôi khi, trong QHQT, nó còn được gọi là Lý thuyết Phê phán Quốc tế. Bài viết tổng hợp và phân tích một số luận điểm cơ bản về QHQT của Lý thuyết Phê phán như bản thể, lợi ích, quyền lực, trật tự thế giới, xung đột và an ninh, thay đổi xã hội, các yếu tố chủ quan, giao tiếp, đối thoại dân chủ, toàn cầu hóa, tương lai thế giới… Thông qua sự phê phán Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do, Lý thuyết Phê phán đã thực sự đem lại gợi ý quan trọng trong nghiên cứu QHQT cả về bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận. Thậm chí, những luận điểm lý...

 • 8. Nguyen Thanh Binh 703-711.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Minh Tuấn (2016)

 • Trong nghiên cứu và giảng dạy về Nho giáo nói chung và Nho giáo tiên Tần nói riêng, phạm trù Tín là một trong những phạm trù chính trị - đạo đức cơ bản của Nho giáo tiên Tần chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, khách quan và khoa học. Vì vậy, trong bài viết này (qua nghiên cứu bộ “Tứ thư”), trên cơ sở vận dụng phương pháp chuyên ngành lịch sử triết học, phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể và kết hợp với một số phương pháp nghiên cứu khoa học khác như: Phương pháp khách quan – toàn diện, phương pháp phân tích – tổng hợp, v.v, tác giả phân tích làm rõ 3 nội dung cơ bản trong phạm trù “Tín” của Nho giáo tiên Tần: I. Tín là chuẩn mực của đạo đức cần có ở mỗi ngườ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 189