Journal of Social Sciences and Humanities : [176]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 176
 • 5. Le Thoi Tan_458-466.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thời Tân (2019)

 • Vượt lên sự miêu tả chính xác chế độ khoa cử bát cổ, tác giả Nho lâm ngoại sử đã tiến đến chỗ phủ định việc dùng chế độ đó như một công cụ nô dịch cả một lớp người dẫn đến sự suy đồi của nhân cách và bại vong của cả nền văn hóa. Bài viết tập trung chỉ rõ công lao diễn tả giản dị và chân xác cuộc gian díu dằng co giữa Đạo Thống và Thê Quyền cùng bi kịch thân phận sĩ nhân - kẻ mắc kẹt giữa giằng co đó của tác giả tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử.

 • 4. Pham Thi Luong Dieu 314-328.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Lương Diệu (2019)

 • Kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế quan trọng, góp phần đắc lực vào việc phát triển nền kinh tế. Bài viết tập trung làm rõ vấn đề quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân qua các nội dung chính: quá trình hoạch định, hiện thực hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân của Nhà nước qua việc ban hành 3 Luật Doanh nghiệp có tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế tư nhân, vấn đề đặt ra và kiến nghị chính sách.

 • 3. Shashi et al 292-313.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Khôi; Chaudhary, Shashi Kant (2019)

 • Bài viết phân tích cách Việt Nam kết nối với mạng lưới sản xuất quốc tế, và cách thức kết nối đó đã tác động đến vị thế của các ngành có liên quan đến Chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Sự tham gia GVC ngày càng tăng lên dẫn đến các liên kết ngược, đặc biệt là trong các ngành máy tính, điện tử, dệt may, giày dép, thực phẩm, đồ uống và các ngành công nghiệp điện máy.

 • 5. Do Thu Ha_216-224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Thu Ha (2019)

 • All the religions of the world are based on the fundamental principles of good conduct and prohibit their followers from indulging in the misconduct and misbehavior that may harm the society at large. However, nothing appears without its root. India is famous for her heritage of philosophy and culture having got a deep system of thoughts, beautiful values and profound influences on other countries. The paper mentions the concept of Panca-sila, the origins and some of its influences on India and Southeast Asia. The paper has four parts: 1. The concept of Panca-sila in the Upanishadic ideas; 2. The connectivity of Panca-sila with Buddha; 3. The Panchsheel Treaty by Jawaharlal Nehru; and...

 • 1. Hoang Khac Nam_400-411.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2019)

 • Cấu trúc là một thực tế trong lịch sử quan hệ quốc tế. Bài viết làm rõ một số nhân tố cơ bản quy định nên cấu trúc. Việc này là cần thiết bởi sự thay đổi của chúng cũng khiến cấu trúc phải thay đổi theo. Các nhân tố được đề cập trong bài viết gồm chủ thể quan hệ quốc tế, tương tác, hệ thống quốc tế và sự phân bố quyền lực. Bốn nhân tố này có quan hệ qua lại và cùng với nhau tác động đến sự hình thành và vận động của cấu trúc.

 • 2. Bui Nam Khanh_412-430.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Nam Khánh (2019)

 • Đại hội lần thứ XIX tháng 10/2017 là sự kiện chính trị quan trọng của Trung Quốc, được chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng và tổ chức thành công, có khả năng ảnh hưởng sâu rộng tới tình hình thế giới và khu vực. Đại hội này đánh dấu Trung Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn mới của Chủ nghãi xã hội Trung Quốc thời đại Tập Cận Bình. Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tác động lâu dài tới cục diện khu vực và thế giới trên các mặt chính trị, an ninh, kinh tế, trong các cấu trúc khu vực và toàn cầu.

 • 1. Victor N Shaw_147-162.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Shaw, Victor N. (2019)

 • Academic career-making in the era of globalizing knowledge and a globalized knowledge enterprise is not only an individual undertaking but also a social process. It impacts individual academicians as they meet requirements, secure resources, find opportunities, follow procedures, and build structures to make their careers. It has consequences for society as it establishes institutions, opens markets, provides media, creates values, and enforces rules to connect individual academicians and their products to the larger social system. This paper explores academic careers, and career-making as knowledge and the knowledge enterprise become globally hegemonic. Specifically, it exami...

 • 1. Nguyen Van Chinh 266-281.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Chính (2019)

 • Các nhóm cư dân có địa bàn cư trú vắt ngang đường biên giới Việt - Trung về cơ bản nằm trong khu vực lịch sử - dân tộc học vùng núi Đông Nam Á. Bài viết tập trung điểm lại tình hình nghiên cứu, những quan tâm học thuật, những tranh luận còn đang tiếp diễn và những khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề xác định thành phần tộc người các nhóm cư dân sinh sống dọc biên giới Việt - Trung, bước đầu nêu lên những nhận xét và đánh giá ý nghĩa của các công trình nghiên cứu này đối với hiểu biết của giới dân tộc học về các nhóm cư dân xuyên biên giới ở vùng núi Đông Nam Á.

 • 2. Ngo Cong Lem_163-175.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, Cong Lem (2019)

 • The study was conducted to explore challenges Vietnamese postgraduate students were confronted with during their intercultural adaptation process in Taiwan. The participants (N = 28) were administered an open-ended questionnaire, probing into different aspects of their intercultural adjustment, namely academic, psychological and sociocultural issues. Findings indicated regarding academic life, the sojourn students encountered language barriers (both in English and Chinese), new pedagogical approach, examination and publication pressure. Other adjustment problems involved daily communication with the local, unfamiliar diet, homesickness, perceived discrimination, and few activities for...

 • 6. Tran Van Kham, Pham Van Quyet 277-290.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Van Kham; Pham, Van Quyet (2015)

 • Vietnam is on urbanization and industrialization process, and it is currently witnessed the significant migration flows between rural-urban and urban-urban nationwide. The large number of migrants is the poor from rural areas who go to the urban to look for any kind of jobs, temporarily and permanently. As it happened national wide, one of the critical questions appeared during the migration is that how the poor migrants experience their life in the urban life, with those social services which are more preferred and accessed by the migrants in the urban life. Basing on the social inclusion approach, from survey findings with 1042 migrants in Hanoi and Ho Chi Minh City-Vietnam, this pa...

 • 3. Manuel Pannier 229-245.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pannier, Emmanuel (2015)

 • This paper deals with non-commercial flow in Vietnam, specifically all presents and exchanges (in kind or in money) based upon interpersonal relationships that take place outside both the commercial marketplace and the official State channels. Based on empirical surveys conducted in rural northern Vietnam combined with other scholars’ case studies on social exchanges in rural and urban areas, this paper argues that non-commercial transactions in general and gift-giving practices in particular occupy a prominent place in Vietnamese people’s everyday life and reflect the importance of personal relationships in today’s Vietnamese sociality. The first part describes, through a “descripti...

 • 1. Carlyle Thayer 194-214.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Carlyle A, Thayer (2015)

 • This article presents an overview of the evolution of Vietnamese foreign policy from national reunification in 1975 to the present. This forty-year timeframe is sub-divided into three parts. The first part traces Vietnam’s shift from a member of the socialist community led by the Soviet Union to a member of the international community from 1975-91. The second part reviews the implementation of Vietnam’s foreign policy of multilateralizing and diversifying’ its external relations and becoming ‘a friend and reliable partner’ to all countries during the period 1991-2005. The third part considers developments after 2005 when Vietnam forged strategic partnerships with the major powers and ...

 • 08. Đỗ Văn Hùng 174-185.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2015)

 • Bài viết khái quát đặc trưng cơ bản của nền kinh tế tri thức, qua đó nhấn mạnh đến vai trò của quản trị thông tin trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Phân tích nội hàm của quản trị thông tin và xác định nhu cầu về nhân lực quản trị thông tin. Trên cơ sở xác định vai trò và nhiệm của chuyên gia thông tin, các nhóm kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho nhân lực này đã được xác định. Dựa trên đánh giá tình hình đào tạo quản trị thông tin ở Việt Nam, một số đề xuất đã được đưa ra nhằm phát triển các chương trình đào tạo về quản trị thông tin.

 • 06. Nguyễn Văn Sửu 144-160.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu (2015)

 • Trong bài viết này, chúng tôi bàn về một chủ đề không cũ, đó là làng Việt, và khái quát ba hướng tiếp cận làng Việt. Trên cơ sở đó, với nguồn cảm hứng từ hướng tiếp cận không gian, chúng tôi đi sâu phân tích và lý giải những biến đổi không gian của làng Đồng Kỵ, qua đó cho thấy tính hữu ích của tiếp cận không gian trong nghiên cứu về những biến đổi của làng Việt trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam đương đại.

 • 05. Hoàng Bá Thịnh 135-143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Bà Thịnh (2015)

 • Mặc dù trong luật pháp Việt Nam có quan điểm bình đẳng giới từ giữa thế kỷ XX, nhưng giảng dạy với nội dung liên quan đến bình đẳng nam nữ/bình đẳng giới trong các trường đại học ở Việt Nam chỉ mới thực sự bắt đầu hơn hai thập kỷ trở lại đây. Ở Việt Nam có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu về giới đã công bố, nhưng ít có bài viết về giảng dạy giới trong các trường đại học. Bài viết này nhìn lại quá trình giảng dạy giới và phát triển trong các trường đại học ở Việt Nam trong khoảng thời gian hai thập kỷ trở lại đây, với nội dung gồm:1) Nội dung giảng dạy về giới và phát triển trong trường đại học ở trình độ đại học và sau đại học; 2) hiệu quả giảng dạy giới và phát triển trong các t...

 • 04. Trần Thành Nam 127-134.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thành Nam (2015)

 • Định hình trường hợp là một công cụ trợ giúp nhà tâm lý lâm sàng xây dựng một hệ thống giả thuyết về nguyên nhân, những yếu tố kích hoạt, duy trì, ảnh hưởng đến những hành vi, cảm xúc và suy nghĩ của một cá nhân. Một số bằng chứng nghiên cứu gần đây đã khẳng định hiệu quả của can thiệp sử dụng định hình trường hợp so với trị liệu theo cẩm nang hướng dẫn. Những ưu điểm chính của định hình trường hợp là cung cấp một liệu trình linh hoạt đáp ứng những nhu cầu đặc thù của từng trường hợp; định hướng ra quyết định trị liệu; giúp thân chủ nhận ra những thay đổi; tăng cường sự thấu cảm. Nhằm hỗ trợ các nhà tâm lý trong thực hành lâm sàng, bài viết tập trung bàn luận về các tiêu chuẩn và quy...

 • 03. Trương Thị Khánh Hà 114-126.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Thị Khánh (2015)

 • Bài báo trình bày kết quả khảo sát 1565 người trưởng thành trên địa bàn Hà nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh bằng bảng khảo sát giá trị của Schwartz. Kết quả nghiên cứu khẳng định người dân Việt nam, cũng giống như người dân các nước, coi trọng sự an toàn của đất nước và của bản thân, sự đúng mực, lòng nhân ái, sự bình đẳng và hòa bình. Một điểm nổi bật là người Việt Nam đề cao các giá trị truyền thống và ít coi trọng giá trị độc lập trong suy nghĩ và hành động hơn người dân các nước khác. Bài viết cũng đưa ra những so sánh để thấy sự giống nhau và khác nhau trong hệ giá trị giữa nam, nữ, và giữa một số nhóm nghề nghiệp khác nhau

 • 02. Vũ Trường Giang 105-113.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng miền núi và dân tộc thiểu số là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau 30 năm đổi mới, vùng miền núi và dân tộc thiểu số đã có bước chuyển biến, đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện về cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực kinh tế lạc hậu, chậm phát triển so với cả nước, khoảng cách chênh lệch phát triển giữa miền núi và miền xuôi có xu hướng ngày càng tăng. Nội dung của bài viết trình bày các vấn đề: I) Kết quả thực hiện chính sách dân tộc; II) Những thách thức trong việc thực hiện c...

 • 01. Phạm Quang Minh 98-104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2015)

 • Với tư cách là một quốc gia ở Đông Nam Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa, chính trị và vận mệnh chung, nên ngay từ khi mới ra đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. Mục đích chính của bài viết là phân tích sự vận động của tư duy đối ngoại đối với khu vực của Việt Nam trải qua các giao đoạn Chiến tranh lạnh, hậu Chiến tranh lạnh và nhất là từ đầu thiên niên kỷ, từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học, có thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Bài viết cho rằng, bất luận thế nào, Việt Nam vẫn phải ưu tiên cho chính sách đối ngoại đối với khu vực vì đây không chỉ là môi trường trực tiếp của Việt Nam,...

 • 9. Tran Tri Doi 85-90.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Trí Dõi (2015)

 • Trong tiếng Việt, giữa phương ngữ Bắc Trung bộ (BTB) và Bắc Bộ (BB) có sự tương ứng theo kiểu (con) tru, (có) cú, (con) du, (đi) vô v.v với (con) trâu, (có) gấu, (con) dâu và (đi) vào. Năm 1995, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn coi đây là chứng tích thể hiện sự cách tân phần vần (rhyme) */o/, */u/ ở riêng “phía Việt Mường (subgroup Việt- Mường)" và cho rằng nó xảy ra từ thời sơ kỳ (Old Việt) cho đến thời kỳ cận đại, tức tương ứng với thời kỳ tiếng Việt trung đại (Midle Việt) Hiện nay, với sự bổ sung tư liệu của cả nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (group Việt - Mường/Vietic) trong những năm vừa qua, có thể thấy hiện tượng biến đổi phần vần nói trên trong tiếng Việt hình như còn chưa xảy ra ở "phía Vi...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 176

Journal of Social Sciences and Humanities : [176]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 176
 • 5. Le Thoi Tan_458-466.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thời Tân (2019)

 • Vượt lên sự miêu tả chính xác chế độ khoa cử bát cổ, tác giả Nho lâm ngoại sử đã tiến đến chỗ phủ định việc dùng chế độ đó như một công cụ nô dịch cả một lớp người dẫn đến sự suy đồi của nhân cách và bại vong của cả nền văn hóa. Bài viết tập trung chỉ rõ công lao diễn tả giản dị và chân xác cuộc gian díu dằng co giữa Đạo Thống và Thê Quyền cùng bi kịch thân phận sĩ nhân - kẻ mắc kẹt giữa giằng co đó của tác giả tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử.

 • 4. Pham Thi Luong Dieu 314-328.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Lương Diệu (2019)

 • Kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế quan trọng, góp phần đắc lực vào việc phát triển nền kinh tế. Bài viết tập trung làm rõ vấn đề quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân qua các nội dung chính: quá trình hoạch định, hiện thực hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân của Nhà nước qua việc ban hành 3 Luật Doanh nghiệp có tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế tư nhân, vấn đề đặt ra và kiến nghị chính sách.

 • 3. Shashi et al 292-313.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Khôi; Chaudhary, Shashi Kant (2019)

 • Bài viết phân tích cách Việt Nam kết nối với mạng lưới sản xuất quốc tế, và cách thức kết nối đó đã tác động đến vị thế của các ngành có liên quan đến Chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Sự tham gia GVC ngày càng tăng lên dẫn đến các liên kết ngược, đặc biệt là trong các ngành máy tính, điện tử, dệt may, giày dép, thực phẩm, đồ uống và các ngành công nghiệp điện máy.

 • 5. Do Thu Ha_216-224.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Do, Thu Ha (2019)

 • All the religions of the world are based on the fundamental principles of good conduct and prohibit their followers from indulging in the misconduct and misbehavior that may harm the society at large. However, nothing appears without its root. India is famous for her heritage of philosophy and culture having got a deep system of thoughts, beautiful values and profound influences on other countries. The paper mentions the concept of Panca-sila, the origins and some of its influences on India and Southeast Asia. The paper has four parts: 1. The concept of Panca-sila in the Upanishadic ideas; 2. The connectivity of Panca-sila with Buddha; 3. The Panchsheel Treaty by Jawaharlal Nehru; and...

 • 1. Hoang Khac Nam_400-411.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2019)

 • Cấu trúc là một thực tế trong lịch sử quan hệ quốc tế. Bài viết làm rõ một số nhân tố cơ bản quy định nên cấu trúc. Việc này là cần thiết bởi sự thay đổi của chúng cũng khiến cấu trúc phải thay đổi theo. Các nhân tố được đề cập trong bài viết gồm chủ thể quan hệ quốc tế, tương tác, hệ thống quốc tế và sự phân bố quyền lực. Bốn nhân tố này có quan hệ qua lại và cùng với nhau tác động đến sự hình thành và vận động của cấu trúc.

 • 2. Bui Nam Khanh_412-430.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Nam Khánh (2019)

 • Đại hội lần thứ XIX tháng 10/2017 là sự kiện chính trị quan trọng của Trung Quốc, được chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng và tổ chức thành công, có khả năng ảnh hưởng sâu rộng tới tình hình thế giới và khu vực. Đại hội này đánh dấu Trung Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn mới của Chủ nghãi xã hội Trung Quốc thời đại Tập Cận Bình. Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tác động lâu dài tới cục diện khu vực và thế giới trên các mặt chính trị, an ninh, kinh tế, trong các cấu trúc khu vực và toàn cầu.

 • 1. Victor N Shaw_147-162.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Shaw, Victor N. (2019)

 • Academic career-making in the era of globalizing knowledge and a globalized knowledge enterprise is not only an individual undertaking but also a social process. It impacts individual academicians as they meet requirements, secure resources, find opportunities, follow procedures, and build structures to make their careers. It has consequences for society as it establishes institutions, opens markets, provides media, creates values, and enforces rules to connect individual academicians and their products to the larger social system. This paper explores academic careers, and career-making as knowledge and the knowledge enterprise become globally hegemonic. Specifically, it exami...

 • 1. Nguyen Van Chinh 266-281.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Chính (2019)

 • Các nhóm cư dân có địa bàn cư trú vắt ngang đường biên giới Việt - Trung về cơ bản nằm trong khu vực lịch sử - dân tộc học vùng núi Đông Nam Á. Bài viết tập trung điểm lại tình hình nghiên cứu, những quan tâm học thuật, những tranh luận còn đang tiếp diễn và những khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề xác định thành phần tộc người các nhóm cư dân sinh sống dọc biên giới Việt - Trung, bước đầu nêu lên những nhận xét và đánh giá ý nghĩa của các công trình nghiên cứu này đối với hiểu biết của giới dân tộc học về các nhóm cư dân xuyên biên giới ở vùng núi Đông Nam Á.

 • 2. Ngo Cong Lem_163-175.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngo, Cong Lem (2019)

 • The study was conducted to explore challenges Vietnamese postgraduate students were confronted with during their intercultural adaptation process in Taiwan. The participants (N = 28) were administered an open-ended questionnaire, probing into different aspects of their intercultural adjustment, namely academic, psychological and sociocultural issues. Findings indicated regarding academic life, the sojourn students encountered language barriers (both in English and Chinese), new pedagogical approach, examination and publication pressure. Other adjustment problems involved daily communication with the local, unfamiliar diet, homesickness, perceived discrimination, and few activities for...

 • 6. Tran Van Kham, Pham Van Quyet 277-290.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Van Kham; Pham, Van Quyet (2015)

 • Vietnam is on urbanization and industrialization process, and it is currently witnessed the significant migration flows between rural-urban and urban-urban nationwide. The large number of migrants is the poor from rural areas who go to the urban to look for any kind of jobs, temporarily and permanently. As it happened national wide, one of the critical questions appeared during the migration is that how the poor migrants experience their life in the urban life, with those social services which are more preferred and accessed by the migrants in the urban life. Basing on the social inclusion approach, from survey findings with 1042 migrants in Hanoi and Ho Chi Minh City-Vietnam, this pa...

 • 3. Manuel Pannier 229-245.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pannier, Emmanuel (2015)

 • This paper deals with non-commercial flow in Vietnam, specifically all presents and exchanges (in kind or in money) based upon interpersonal relationships that take place outside both the commercial marketplace and the official State channels. Based on empirical surveys conducted in rural northern Vietnam combined with other scholars’ case studies on social exchanges in rural and urban areas, this paper argues that non-commercial transactions in general and gift-giving practices in particular occupy a prominent place in Vietnamese people’s everyday life and reflect the importance of personal relationships in today’s Vietnamese sociality. The first part describes, through a “descripti...

 • 1. Carlyle Thayer 194-214.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Carlyle A, Thayer (2015)

 • This article presents an overview of the evolution of Vietnamese foreign policy from national reunification in 1975 to the present. This forty-year timeframe is sub-divided into three parts. The first part traces Vietnam’s shift from a member of the socialist community led by the Soviet Union to a member of the international community from 1975-91. The second part reviews the implementation of Vietnam’s foreign policy of multilateralizing and diversifying’ its external relations and becoming ‘a friend and reliable partner’ to all countries during the period 1991-2005. The third part considers developments after 2005 when Vietnam forged strategic partnerships with the major powers and ...

 • 08. Đỗ Văn Hùng 174-185.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng (2015)

 • Bài viết khái quát đặc trưng cơ bản của nền kinh tế tri thức, qua đó nhấn mạnh đến vai trò của quản trị thông tin trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Phân tích nội hàm của quản trị thông tin và xác định nhu cầu về nhân lực quản trị thông tin. Trên cơ sở xác định vai trò và nhiệm của chuyên gia thông tin, các nhóm kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho nhân lực này đã được xác định. Dựa trên đánh giá tình hình đào tạo quản trị thông tin ở Việt Nam, một số đề xuất đã được đưa ra nhằm phát triển các chương trình đào tạo về quản trị thông tin.

 • 06. Nguyễn Văn Sửu 144-160.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu (2015)

 • Trong bài viết này, chúng tôi bàn về một chủ đề không cũ, đó là làng Việt, và khái quát ba hướng tiếp cận làng Việt. Trên cơ sở đó, với nguồn cảm hứng từ hướng tiếp cận không gian, chúng tôi đi sâu phân tích và lý giải những biến đổi không gian của làng Đồng Kỵ, qua đó cho thấy tính hữu ích của tiếp cận không gian trong nghiên cứu về những biến đổi của làng Việt trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam đương đại.

 • 05. Hoàng Bá Thịnh 135-143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Bà Thịnh (2015)

 • Mặc dù trong luật pháp Việt Nam có quan điểm bình đẳng giới từ giữa thế kỷ XX, nhưng giảng dạy với nội dung liên quan đến bình đẳng nam nữ/bình đẳng giới trong các trường đại học ở Việt Nam chỉ mới thực sự bắt đầu hơn hai thập kỷ trở lại đây. Ở Việt Nam có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu về giới đã công bố, nhưng ít có bài viết về giảng dạy giới trong các trường đại học. Bài viết này nhìn lại quá trình giảng dạy giới và phát triển trong các trường đại học ở Việt Nam trong khoảng thời gian hai thập kỷ trở lại đây, với nội dung gồm:1) Nội dung giảng dạy về giới và phát triển trong trường đại học ở trình độ đại học và sau đại học; 2) hiệu quả giảng dạy giới và phát triển trong các t...

 • 04. Trần Thành Nam 127-134.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thành Nam (2015)

 • Định hình trường hợp là một công cụ trợ giúp nhà tâm lý lâm sàng xây dựng một hệ thống giả thuyết về nguyên nhân, những yếu tố kích hoạt, duy trì, ảnh hưởng đến những hành vi, cảm xúc và suy nghĩ của một cá nhân. Một số bằng chứng nghiên cứu gần đây đã khẳng định hiệu quả của can thiệp sử dụng định hình trường hợp so với trị liệu theo cẩm nang hướng dẫn. Những ưu điểm chính của định hình trường hợp là cung cấp một liệu trình linh hoạt đáp ứng những nhu cầu đặc thù của từng trường hợp; định hướng ra quyết định trị liệu; giúp thân chủ nhận ra những thay đổi; tăng cường sự thấu cảm. Nhằm hỗ trợ các nhà tâm lý trong thực hành lâm sàng, bài viết tập trung bàn luận về các tiêu chuẩn và quy...

 • 03. Trương Thị Khánh Hà 114-126.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trương, Thị Khánh (2015)

 • Bài báo trình bày kết quả khảo sát 1565 người trưởng thành trên địa bàn Hà nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh bằng bảng khảo sát giá trị của Schwartz. Kết quả nghiên cứu khẳng định người dân Việt nam, cũng giống như người dân các nước, coi trọng sự an toàn của đất nước và của bản thân, sự đúng mực, lòng nhân ái, sự bình đẳng và hòa bình. Một điểm nổi bật là người Việt Nam đề cao các giá trị truyền thống và ít coi trọng giá trị độc lập trong suy nghĩ và hành động hơn người dân các nước khác. Bài viết cũng đưa ra những so sánh để thấy sự giống nhau và khác nhau trong hệ giá trị giữa nam, nữ, và giữa một số nhóm nghề nghiệp khác nhau

 • 02. Vũ Trường Giang 105-113.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Trường Giang (2015)

 • Phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng miền núi và dân tộc thiểu số là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau 30 năm đổi mới, vùng miền núi và dân tộc thiểu số đã có bước chuyển biến, đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện về cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực kinh tế lạc hậu, chậm phát triển so với cả nước, khoảng cách chênh lệch phát triển giữa miền núi và miền xuôi có xu hướng ngày càng tăng. Nội dung của bài viết trình bày các vấn đề: I) Kết quả thực hiện chính sách dân tộc; II) Những thách thức trong việc thực hiện c...

 • 01. Phạm Quang Minh 98-104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2015)

 • Với tư cách là một quốc gia ở Đông Nam Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa, chính trị và vận mệnh chung, nên ngay từ khi mới ra đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. Mục đích chính của bài viết là phân tích sự vận động của tư duy đối ngoại đối với khu vực của Việt Nam trải qua các giao đoạn Chiến tranh lạnh, hậu Chiến tranh lạnh và nhất là từ đầu thiên niên kỷ, từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học, có thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Bài viết cho rằng, bất luận thế nào, Việt Nam vẫn phải ưu tiên cho chính sách đối ngoại đối với khu vực vì đây không chỉ là môi trường trực tiếp của Việt Nam,...

 • 9. Tran Tri Doi 85-90.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Trí Dõi (2015)

 • Trong tiếng Việt, giữa phương ngữ Bắc Trung bộ (BTB) và Bắc Bộ (BB) có sự tương ứng theo kiểu (con) tru, (có) cú, (con) du, (đi) vô v.v với (con) trâu, (có) gấu, (con) dâu và (đi) vào. Năm 1995, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn coi đây là chứng tích thể hiện sự cách tân phần vần (rhyme) */o/, */u/ ở riêng “phía Việt Mường (subgroup Việt- Mường)" và cho rằng nó xảy ra từ thời sơ kỳ (Old Việt) cho đến thời kỳ cận đại, tức tương ứng với thời kỳ tiếng Việt trung đại (Midle Việt) Hiện nay, với sự bổ sung tư liệu của cả nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (group Việt - Mường/Vietic) trong những năm vừa qua, có thể thấy hiện tượng biến đổi phần vần nói trên trong tiếng Việt hình như còn chưa xảy ra ở "phía Vi...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 176