Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Kim Tuyến-
dc.date.accessioned2019-09-11T11:10:38Z-
dc.date.available2019-09-11T11:10:38Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citationTiếng Việt: 1. Phạm Thị Lệ Hương, Lâm Vĩnh Thế, Nguyễn Thị Nga (1996), ALA Từ điển giải nghĩa Thư viện học và Tin học Anh - Việt, Galen Press, ltd., Tucson, USA. 2. Hoàng Phê (chủ biên) (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng. 3. Robert J. Marzano, Debre J. Pickering & Jane E. Pollock (2013), Các phương pháp dạy học hiệu quả, Nxb Giáo dục Việt Nam. 4. Robert J. Marzano (2013), Nghệ thuật và khoa học dạy học, Nxb Giáo dục Việt Nam. 5. Thomas Amstrong (2013), Đa trí tuệ trong lớp học, Nxb Giáo dục Việt Nam.570 Trần Thị Kim Tuyến Tiếng Anh 1. Cantoni - Harvey G. (1987), Content - area language instruction: Approaches and strategies. Reading, MA: Addison-Wesley. 2. Grellet, F. (1981). Developing reading skills: A practical guide to reading comprehension exercises. (1st ed.), Cambridge: Cambridge University Press. 3. Harmer, J. (1989), The Practice of English Language Teaching, Longman. 4. Holliday A., Hyde, M., & Kullman, J. (2004), Intercultural communication.An advanced resource book, London: Routledge. 5. Joyce M. Hawking (1991), The oxford reference dictionary, Oxford University Press. 6. Michael Rundeel (2002), Macmillan English Dictionary, Macmillan. 7. Penny Ur (1996), A Course in Language Teaching: Practice and Theory, Cambridge University Press. 8. Petrovsky, V. A. (1982). Personality. Activity. The Team (p. 255). Moscow: Politizdat. 9. Platonov, K. K. (1986). Structure and development of a personality, Moscow: Nauka. 10. Rivers. W. (1968), Teaching foreign language skills, Chicago: University of Chicago Press. 11. Snow, Catherine E., Ed.; Burns, M. Susan, Ed.; Griffin, Peg, Ed (1998), Preventing Reading Difficulties in Young Children, Washington, DC: National Academy Press. Internet Võ Văn Sen, Giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Trường ĐH KHXH&NV – mục tiêu và lộ trình thực hiện, http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=657eb651-058b-4036-bf27-3216ad0da2ad.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67174-
dc.description.abstractĐề tài “Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành (thư viện văn phòng) trong thời kỳ công nghệ số và những đề xuất” là đề tài có giá trị quan trọng, đáng được quan tâm nghiên cứu trong xu thế mới. Để thực hiện được đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp khảo sát, miêu tả, phân tích, minh họa trong nối kết, các phương tiện công nghệ hiện đại trong hoạt động dạy và học tiếng Anh chuyên ngành ở những khoa không chuyên ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ từ việc ứng dụng công nghệ mới trong dạy và học ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn. Từ đó, chúng tôi đưa ra những đề xuất phù hợp trong hoạt động dạy và học tiếng ở thời kì hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay. The topic “Teaching and learning English specific purposes (office library department) in the digital technology period and proposals” is a topic which has important value in communication and is worthy of attention research in the current trend. To carry out this topic, we have used the method of description, analysis and illustrative example of linking, modern technology facilities in teaching and learning foreign language for English specific purpose in non-language major departments of the university... From this, we give some appropriate proposals to apply into teaching and learning linguistic activities in the integration and development period of the country.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectDạy và học tiếng Anhvi
dc.subjectTiếng Anh chuyên ngànhvi
dc.subjectDạy và học tiếng Anh chuyên ngành trong thời kỳ công nghệ sốvi
dc.subjectDạy và học tiếng Anh chuyên ngành thư viện - văn phòngvi
dc.titleDẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (THƯ VIỆN VĂN PHÒNG) TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHỆ SỐ VÀ NHỮNG ĐỀ XUấTvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Sài Gònvi
dc.description.generalnoteTeaching and learning English, English specific purpose, teaching and learning English specific purpose in the digital technology period, teaching and learning English specific purposes for office library department.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf
  • Size : 4,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thị Kim Tuyến-
  dc.date.accessioned2019-09-11T11:10:38Z-
  dc.date.available2019-09-11T11:10:38Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citationTiếng Việt: 1. Phạm Thị Lệ Hương, Lâm Vĩnh Thế, Nguyễn Thị Nga (1996), ALA Từ điển giải nghĩa Thư viện học và Tin học Anh - Việt, Galen Press, ltd., Tucson, USA. 2. Hoàng Phê (chủ biên) (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng. 3. Robert J. Marzano, Debre J. Pickering & Jane E. Pollock (2013), Các phương pháp dạy học hiệu quả, Nxb Giáo dục Việt Nam. 4. Robert J. Marzano (2013), Nghệ thuật và khoa học dạy học, Nxb Giáo dục Việt Nam. 5. Thomas Amstrong (2013), Đa trí tuệ trong lớp học, Nxb Giáo dục Việt Nam.570 Trần Thị Kim Tuyến Tiếng Anh 1. Cantoni - Harvey G. (1987), Content - area language instruction: Approaches and strategies. Reading, MA: Addison-Wesley. 2. Grellet, F. (1981). Developing reading skills: A practical guide to reading comprehension exercises. (1st ed.), Cambridge: Cambridge University Press. 3. Harmer, J. (1989), The Practice of English Language Teaching, Longman. 4. Holliday A., Hyde, M., & Kullman, J. (2004), Intercultural communication.An advanced resource book, London: Routledge. 5. Joyce M. Hawking (1991), The oxford reference dictionary, Oxford University Press. 6. Michael Rundeel (2002), Macmillan English Dictionary, Macmillan. 7. Penny Ur (1996), A Course in Language Teaching: Practice and Theory, Cambridge University Press. 8. Petrovsky, V. A. (1982). Personality. Activity. The Team (p. 255). Moscow: Politizdat. 9. Platonov, K. K. (1986). Structure and development of a personality, Moscow: Nauka. 10. Rivers. W. (1968), Teaching foreign language skills, Chicago: University of Chicago Press. 11. Snow, Catherine E., Ed.; Burns, M. Susan, Ed.; Griffin, Peg, Ed (1998), Preventing Reading Difficulties in Young Children, Washington, DC: National Academy Press. Internet Võ Văn Sen, Giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Trường ĐH KHXH&NV – mục tiêu và lộ trình thực hiện, http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=657eb651-058b-4036-bf27-3216ad0da2ad.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67174-
  dc.description.abstractĐề tài “Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành (thư viện văn phòng) trong thời kỳ công nghệ số và những đề xuất” là đề tài có giá trị quan trọng, đáng được quan tâm nghiên cứu trong xu thế mới. Để thực hiện được đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp khảo sát, miêu tả, phân tích, minh họa trong nối kết, các phương tiện công nghệ hiện đại trong hoạt động dạy và học tiếng Anh chuyên ngành ở những khoa không chuyên ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ từ việc ứng dụng công nghệ mới trong dạy và học ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn. Từ đó, chúng tôi đưa ra những đề xuất phù hợp trong hoạt động dạy và học tiếng ở thời kì hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay. The topic “Teaching and learning English specific purposes (office library department) in the digital technology period and proposals” is a topic which has important value in communication and is worthy of attention research in the current trend. To carry out this topic, we have used the method of description, analysis and illustrative example of linking, modern technology facilities in teaching and learning foreign language for English specific purpose in non-language major departments of the university... From this, we give some appropriate proposals to apply into teaching and learning linguistic activities in the integration and development period of the country.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectDạy và học tiếng Anhvi
  dc.subjectTiếng Anh chuyên ngànhvi
  dc.subjectDạy và học tiếng Anh chuyên ngành trong thời kỳ công nghệ sốvi
  dc.subjectDạy và học tiếng Anh chuyên ngành thư viện - văn phòngvi
  dc.titleDẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (THƯ VIỆN VĂN PHÒNG) TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHỆ SỐ VÀ NHỮNG ĐỀ XUấTvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Sài Gònvi
  dc.description.generalnoteTeaching and learning English, English specific purpose, teaching and learning English specific purpose in the digital technology period, teaching and learning English specific purposes for office library department.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf
  • Size : 4,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :