Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Hồng Vân-
dc.date.accessioned2019-09-11T12:56:51Z-
dc.date.available2019-09-11T12:56:51Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Catford, J. C., 1965. A Linguistic Theory of Transalation: An Essay in Applied Linguistics. London: Oxford University Press. 2. Jacobson, R., 1959. On Linguistic Aspects of Translation. [En ligne] Available at: http://culturalstudiesnow. blogspot.com/2011/10/roman-jakobson-on-linguistic-aspects-of.html 3. Mounin, G., 1963. Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gallimard. 4. NidaA, E. A. & TABER, C. R., 1969. The Theory and Practice of Translation. London: Brill. 5. REISS, K. & VERMEER, H. J., 2014. Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory Explained. New York: Routledge. 6. Seleskovitch, D., 1968. 1968 L’interprète dans les conférences internationales, problèmes de langage et de communication. Paris: Minard Lettres Modernes. 7. Seleskovitch, D. & Lederer, M., 1984. Interpréter pour traduire. Paris: Didier érudition.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67177-
dc.description.abstractMột trong những vấn đề thường được bàn bạc là những điều thường được coi là không thể chuyển dịch giữa các ngôn ngữ hay còn gọi là bất khả dịch. Ngoài những nguyên nhân khách quan cơ bản là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tri nhận giữa các cộng đồng xã hội-văn hóa-ngôn ngữ, bất khả dịch còn có những nguyên nhân chủ quan từ phía người dịch. Những nguyên nhân này không chỉ bắt nguồn từ vốn sống, vốn kiến thức của dịch giả mà còn có thể là do kỹ thuật, phương pháp dịch chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bài viết này sẽ tổng hợp những quan niệm phổ biến của các học giả trong và ngoài nước để có được một cái nhìn tổng quan về bất khả dịch, tham luận sẽ là giới thiệu một số giải pháp cho vấn đề do bất khả dịch đặt ra, dựa trên Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản của Danica SELESKOVITCH và Marianne LEDERER. One of the most frequently discussed issues is what are often considered impossible to translate between languages, which are also known as untranslatable elements. In addition to the basic objective reasons which are the differences in language, culture and recognition among diverse sociocultural – linguistic communities, the impossibility in translation is also due to subjective reasons from the translator. These causes lie in not only personal experiences or knowledge of translators, but also their techniques and translation methods that do not meet the requirements of the job. This article will synthesize popular notions of domestic and foreign scholars to get an overview of the untranslatable elements and introduce some solutions to the problems posed by the untranslatable elements, basing on “The Interpretive Theory of Translation” by Danica SELESKOVITCH and Marianne LEDERERvi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectBất khả dịchvi
dc.subjectLý thuyết dịch nghĩa ngôn bảnvi
dc.subjectNgôn ngữvi
dc.subjectNgôn bảnvi
dc.subjectLời nóivi
dc.subjectTri nhậnvi
dc.titleKHẢ DỊCH HAY BẤT KHẢ DỊCHvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.description.generalnoteUntranslatable, The Interpretive Theory of Translation, language, discourse, speech, recognition.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐinh, Hồng Vân-
  dc.date.accessioned2019-09-11T12:56:51Z-
  dc.date.available2019-09-11T12:56:51Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Catford, J. C., 1965. A Linguistic Theory of Transalation: An Essay in Applied Linguistics. London: Oxford University Press. 2. Jacobson, R., 1959. On Linguistic Aspects of Translation. [En ligne] Available at: http://culturalstudiesnow. blogspot.com/2011/10/roman-jakobson-on-linguistic-aspects-of.html 3. Mounin, G., 1963. Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gallimard. 4. NidaA, E. A. & TABER, C. R., 1969. The Theory and Practice of Translation. London: Brill. 5. REISS, K. & VERMEER, H. J., 2014. Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory Explained. New York: Routledge. 6. Seleskovitch, D., 1968. 1968 L’interprète dans les conférences internationales, problèmes de langage et de communication. Paris: Minard Lettres Modernes. 7. Seleskovitch, D. & Lederer, M., 1984. Interpréter pour traduire. Paris: Didier érudition.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67177-
  dc.description.abstractMột trong những vấn đề thường được bàn bạc là những điều thường được coi là không thể chuyển dịch giữa các ngôn ngữ hay còn gọi là bất khả dịch. Ngoài những nguyên nhân khách quan cơ bản là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tri nhận giữa các cộng đồng xã hội-văn hóa-ngôn ngữ, bất khả dịch còn có những nguyên nhân chủ quan từ phía người dịch. Những nguyên nhân này không chỉ bắt nguồn từ vốn sống, vốn kiến thức của dịch giả mà còn có thể là do kỹ thuật, phương pháp dịch chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bài viết này sẽ tổng hợp những quan niệm phổ biến của các học giả trong và ngoài nước để có được một cái nhìn tổng quan về bất khả dịch, tham luận sẽ là giới thiệu một số giải pháp cho vấn đề do bất khả dịch đặt ra, dựa trên Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản của Danica SELESKOVITCH và Marianne LEDERER. One of the most frequently discussed issues is what are often considered impossible to translate between languages, which are also known as untranslatable elements. In addition to the basic objective reasons which are the differences in language, culture and recognition among diverse sociocultural – linguistic communities, the impossibility in translation is also due to subjective reasons from the translator. These causes lie in not only personal experiences or knowledge of translators, but also their techniques and translation methods that do not meet the requirements of the job. This article will synthesize popular notions of domestic and foreign scholars to get an overview of the untranslatable elements and introduce some solutions to the problems posed by the untranslatable elements, basing on “The Interpretive Theory of Translation” by Danica SELESKOVITCH and Marianne LEDERERvi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectBất khả dịchvi
  dc.subjectLý thuyết dịch nghĩa ngôn bảnvi
  dc.subjectNgôn ngữvi
  dc.subjectNgôn bảnvi
  dc.subjectLời nóivi
  dc.subjectTri nhậnvi
  dc.titleKHẢ DỊCH HAY BẤT KHẢ DỊCHvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.description.generalnoteUntranslatable, The Interpretive Theory of Translation, language, discourse, speech, recognition.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :