Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/680
Title: Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Other Titles: Rights and responsibilities of Parents with their children in Vietnamese Law of the Marriage and Family
Authors: Hà, Thị Mai Hiên
Nguyễn, Văn Quyền
Keywords: Luật dân sự;Tố tụng dân sự;Quyền cha mẹ;Luật hôn nhân gia đình
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Quyền. (2014). Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Gia đình là tế bào của xã hội, là tổ ấm của những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách. Gia đình là yếu tố quan trọng nhất cấu thành nên xã hội vì thế muốn xây dựng xã hội ổn định và phát triển thì trước tiên phải quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo điều kiện để mỗi gia đình phát triển về mọi mặt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/680
Language: vi
Format Extent: 7 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004377.pdf
  • Description : 
  • Size : 285.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.