Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Đại An;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn (2008)

  • 177 tr. + CD-ROM; Giới thiệu khái quát khu di tích lịch sử Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường dưới thời Trần: về sự hình thành phát triển, quy mô diện mạo của Hành cung khi nhà Trần xây dựng cũng như vị trí vai trò của Hành cung Tức Mặc trong sự nghiệp của Vương triều Trần. N (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008