Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Article


  • Authors: Triều, Ân; Dương, Sách; Hoàng, Lâm Giang (2015)

  • Trong tập hồi ký “Đầu nguồn” (NXB Văn Học, 1975) đồng chí Đặng Văn Cáp, một cán bộ bí mật Trung ương hoạt động ở căn cứ địa Cao Bằng những năm 1941 - 1945, có kể: “Trong số 43 anh em đã được dự lớp huấn luyện ở Nặm Quang cũng như các anh em Bác mới biết, Bác chú ý đến 3 đồng chí Bình Dương, Bắc Vọng (tên thực là Hoàng Đức Thạc, sau đổi là Lã) và Xích Thắng (...). Ba đồng chí này được Bác đặc biệt dìu dắt, các đồng chí nói trên đều trở nên những cán bộ cốt cán, sau này giữ những trọng trách của Đảng”. Bình Dương (tên khai sinh là Hoàng Nguyễn Kiên) người cùng quê với đồng chí Lã (Hoàng Đức Thạc), được học hành, chữ nghĩa khá đầy đủ, nhận thức sâu sắc cảnh đời tối tăm thiệt thòi của người dân sống kiếp nô lệ đọa đầy trong chế độ thực dân Pháp và phong kiến vua quan, từ những ...

  • Article


  • Authors: Dương, Sách (2015)

  • Trong truyềng thuyết Pú Lương Quân lưu truyền ở Cao Bằng có kể đến một đôi vợ chồng khổng lồ Báo Luông – Sao Cải là người cổ đã có công lao to lớn gây dựng nên non nước Cao Bằng. Cao Bằng thủa đó chỉ là một miền đất hoang vu, rừng núi um tùm, cây cỏ rậm rạp, dây dợ chằng chịt, hàng nghìn loài thú thả sức tung hoàng, hàng vạn loài chim đua nhau bay lượn. Lúc đó loài người mới sinh ra trên trái đất. Ở đất Cao Bằng lúc đó mới chỉ có hai người: Gái là Sao Cải thân to bằng cây lai, tay dài như cành trám; Trai là Báo Luông cao to như cây đa cổ thụ ngàn năm, tay dài như cành cây gạo đỏ. Hai người đều ở trần truồng, lông lá đầy mình. Khi rét họ lấy vỏ cây che thân, không quần áo, không nhà cửa. Tối đâu họ ngủ đấy, khi gốc cây, khi hang đá. Một hôm Sao Cải từ Nặm Quét ra vùng đất Pác Măn đuổ...