Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Authors: Nguyễn, Cao Huần (2014)

 • Bài báo trình bày nội dung cách tiếp cận kinh tế sinh thái (đánh giá thích nghi sinh thái, tính bền vững môi trường, hiệu quả kinh tế, bền vững xã hội) trong nghiên cứu địa lý ứng dụng. Cách tiếp cận này được sử dụng trong đánh giá tổng hợp các tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của lãnh thổ phục vụ cho mục đích xây dựng các mô hình kinh tế - sinh thái, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên trên quan điểm phát triển bền vững.

 • Article


 • Authors: Trần, Thị Tường Vân (2015)

 • Khái quát vị thế và vai trò của thủ đô Hà Nội trong mối liên kết vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng. Nằm ở trung tâm vùng châu thổ Sông Hồng trù phú, Hà Nội là thủ đô đồng thời là thành phố đứng đầu Việt Nam về diện tích (3.324,92 km2) đứng thứ hai về dân số với 6,449 triệu người. Pháp lệnh thủ đô Hà Nội năm 2000 đã khẳng định: Thủ đô Hà Nội“ là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là nơi đặt trụ sở của cơ quan trung ương Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước”1. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế của cả quốc gi...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Hiếu (2015)

 • Cùng với xu hướng mở rộng không gian kinh tế biển phía Đông, việc phát triển các khu kinh tế cửa khẩu phía Tây là một trong những hướng phát triển tất yếu của nền kinh tế Việt Nam trong thời kì hội nhập. Xét trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là dưới giác độ địa lí kinh tế – xã hội, xu hướng phát triển trên không chỉ phù hợp với thực trạng kinh tế của đất nước mà còn hiện thực hóa những chủ trương, chính sách phát triển nước ta trước mắt và lâu dài. Trong quá trình quy hoạch, phát triển kinh tế đất nước trước mắt và lâu dài, chúng ta cần có chiến lược phát triển cụ thể, khoa học theo hướng phát triển bền vững, không phá vỡ các hệ thống vốn có trong nền kinh tế đất nước có tính đến các không gian kinh tế Đông – Tây cũng như sự phối kết hợp giữa chúng trong quá khứ, hiện tại và tương lai....

 • Article


 • Authors: Shibuya, Yuki (2015)

 • Báo cáo này nhằm tìm hiểu sự thay đổi cơ cấu lao động nông thôn miền Nam từ năm 1945 đến năm 2009. Đặc biệt báo cáo này phân tích tình trạng thoát ly khỏi đồng lúa và nông nghiệp trong mấy năm gần đây tại nông thôn Đông Nam Bộ. Nguồn tài liệu của báo cáo này là kết quả nghiên cứu của Hội nghiên cứu nông thôn Châu Á, được tiến hành với sự hợp tác của Trường Đại học Bình Dương và bà Nguyễn Thị Hòa (Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ) từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 3 năm 20091. Địa điểm nghiên cứu là 3 trong 5 ấp thuộc xã Phú An, huyện Bên Cát, tỉnh Bình Dương. Vê ́ mặt địa hình, xã Phú An nằm trong ̀ khu vực chuyển tiếp từ vùng phía nam Tây Nguyên và Nam trung bộ xuống đồng bằng sông Cửu Long, nói cụ thể hơn là nằm trong vùng bãi dọc theo thung lũng sông Sài Gòn và sông Thị Tính. ...

 • Article


 • Authors: Trần, Anh Phương (2015)

 • Việc hình thành các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) ở nước ta qua thực tiễn phát triển hơn thập niên qua đã khẳng định tính đúng đắn của sự cần thiết, từng bước đáp ứng được nhu cầu của phát triển nội vùng nói riêng và yêu cầu phát triển chung của cả nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên trong tiến trình hình thành, phát triển các vùng KTTĐ đó đã gặp phải các khó khăn, thách thức nảy sinh và vì thế cũng đã tồn đọng những hạn chế, bất cập của chính sự phát triển các vùng KTTĐ đó. Yêu cầu quan trọng đặt ra, đã đến lúc cần có sự nghiên cứu, đánh giá về thực trạng và những vấn đề nảy sinh trong tiến trình phát triển các vùng KTTĐ, làm cơ sở khoa học thực tiễn cho việc đề xuất các giải phát phát triển bền vững h...

 • Article


 • Authors: Trần, Thanh Hà (2015)

 • Vùng kinh tế là lãnh thổ đặc thù của nền kinh tế quốc dân, có chuyên môn hoá sản xuất kết hợp chặt chẽ với phát triển tổng hợp. Công tác phân vùng kinh tế nhằm mục đích đạt hiệu quả cao trong sản xuất và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực trong nước, tránh chồng chéo và thiếu nguyên liệu sản xuất. Phân vùng kinh tế với mục đích phục vụ đắc lực cho công tác kế hoạch hoá dài hạn nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phân bố lực lượng sản xuất và phân công lao động hợp lí trên phạm vi cả nước, làm cơ sở cho việc chỉnh sửa ranh giới các đơn vị hành chính phù hợp với nguyên tắc thống nhất quản lý kinh tế với quản lý hành chính. Ở Việt Nam, những năm cuối thế kỷ XX, người ta ít nói tới phân vùng kinh tế, mà nói nhiều tới tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các nhà...

 • Article


 • Authors: Lê, Hồng Lý (2015)

 • Hà Nội nằm ở một vị trí chiến lược và trung tâm của Bắc Bộ, trong khoảng từ 20o25' đến 21023' vĩ độ bắc, 105015' đến 1060 03' kinh độ đông. Từ đây có thể nhanh chóng toả ra khắp mọi miền trong khu vực và là đầu mối tiện lợi chuyển về phương nam, trước kia là đường thuỷ, bộ, còn ngày nay bằng cả đường thuỷ, bộ, đường sắt và đường hàng không. Trong lịch sử thời Trần, các vua Trần đã nhanh chóng rút khỏi Thăng Long trước hiểm hoạ Nguyên Mông khi thế giặc đang mạnh. Để rồi sau đó, từ các vùng lân cận quân ta bao vây và tiến vào giải phóng Thăng Long giành lại Thủ đô. Bằng các đường thuỷ, bộ quân ta nhanh chóng lui về các tỉnh xung quanh để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị chiến đấu lâu dài, khi có thời cơ lập tức trở lại đánh đuổi quân xâm lược, thu phục lại giang sơn. Những trận vây thàn...

 • Article


 • Authors: Bùi, Văn Tuấn (2015)

 • Liên kết kinh tế là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển, đặc biệt đối với phát triển vùng. Ở nước ta trong những năm gần đây liên kế kinh tế giữa các địa phương, các vùng đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học cùng các cấp lãnh đạo trong quy hoạch phát triển vùng. Nói cách khác, liên kết kinh tế phải được đặt lên hàng đầu và làm rõ đối với sự phát triển chung của mỗi vùng ở nước ta hiện nay. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, quan hệ hợp tác ngày càng phát triển đã dẫn đến liên kết giữa các chủ thể (địa phương, vùng, quốc gia...) khác nhau được mở rộng và đa dạng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Có thể nói trong bối cảnh toàn cầu hóa, liên kết kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng tạo sự thành công đối với phát triể...

 • Article


 • Authors: Đào, Thế Anh; Đào, Thế Tuấn (2015)

 • Diễn biến của chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn của nước ta vào nửa cuối thập kỷ 80 đã diễn ra quá trình giảm mạnh tỷ trọng công nghiệp (ngành sử dụng nhiều vốn, ít lao động) và tăng tỷ trọng các ngành nông nghiệp (sử dụng ít vốn, nhiều lao động) thì trong nửa đầu thập kỷ 90 đã có một quá trình công nghiệp hoá mạnh mẽ đi kèm với giảm tỷ trọng nông nghiệp và bùng nổ khu vực dịch vụ. Tiếp đến trong nửa cuối thập kỷ 90 và kéo dài đến nay, chúng ta thấy quá trình công nghiệp hoá được đẩy nhanh hơn trong khi tỷ trọng của cả hai khu vực nông nghiệp và dịch vụ đều giảm tương đối.