Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Article


  • Authors: Shibuya, Yuki (2015)

  • Báo cáo này nhằm tìm hiểu sự thay đổi cơ cấu lao động nông thôn miền Nam từ năm 1945 đến năm 2009. Đặc biệt báo cáo này phân tích tình trạng thoát ly khỏi đồng lúa và nông nghiệp trong mấy năm gần đây tại nông thôn Đông Nam Bộ. Nguồn tài liệu của báo cáo này là kết quả nghiên cứu của Hội nghiên cứu nông thôn Châu Á, được tiến hành với sự hợp tác của Trường Đại học Bình Dương và bà Nguyễn Thị Hòa (Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ) từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 3 năm 20091. Địa điểm nghiên cứu là 3 trong 5 ấp thuộc xã Phú An, huyện Bên Cát, tỉnh Bình Dương. Vê ́ mặt địa hình, xã Phú An nằm trong ̀ khu vực chuyển tiếp từ vùng phía nam Tây Nguyên và Nam trung bộ xuống đồng bằng sông Cửu Long, nói cụ thể hơn là nằm trong vùng bãi dọc theo thung lũng sông Sài Gòn và sông Thị Tính. ...

  • Article


  • Authors: Đào, Thế Anh; Đào, Thế Tuấn (2015)

  • Diễn biến của chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn của nước ta vào nửa cuối thập kỷ 80 đã diễn ra quá trình giảm mạnh tỷ trọng công nghiệp (ngành sử dụng nhiều vốn, ít lao động) và tăng tỷ trọng các ngành nông nghiệp (sử dụng ít vốn, nhiều lao động) thì trong nửa đầu thập kỷ 90 đã có một quá trình công nghiệp hoá mạnh mẽ đi kèm với giảm tỷ trọng nông nghiệp và bùng nổ khu vực dịch vụ. Tiếp đến trong nửa cuối thập kỷ 90 và kéo dài đến nay, chúng ta thấy quá trình công nghiệp hoá được đẩy nhanh hơn trong khi tỷ trọng của cả hai khu vực nông nghiệp và dịch vụ đều giảm tương đối.