Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Nhật Diễm;  Advisor: Trần, Trí Dõi, người hướng dẫn (2012)

 • 77 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở nhận thức về địa danh, những cách hiều, quan niệm về địa danh. Khái quát về vùng ngã ba Bạch Hạc và những tên gọi có liên quan trong lịch sử. Nêu đặc điểm về cách đặt tên của vùng đất này trong quá trình phát triển. Nêu khái niệm về truyền (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn (2012)

 • 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày về định vị không gian của xứ Mô Xoài và xác định trung tâm của xứ Mô Xoài là thành phố Bà Rịa. Tìm hiểu các đặc trưng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên có vai trò quan trọng trong diễn biến lịch sử, văn hóa của vùng đất này. Đồng thời phục dựn (...); Electronic Resources

 • Article


 • Authors: Ngô, Đức Thịnh (2015)

 • Thuyết "trung tâm" trong nghiên cứu văn hoá đã được các nhà nghiên cứu thuộc trường phái "Truyền bá luận" (diffutionisim) Tây Âu nêu từ các thập kỷ cuối thế kỷ XIX đầu XX, mà các đại diện chính của trường phái này là các nhà nghiên cứu Đức - Áo, như F.Ratsel, L. Frobenius, F. Grabner, W. Schmidt [4,5,8]. Họ chủ trương rằng, các sáng tạo văn hoá của nhân loại bao giờ cũng xuất phát điểm từ một nơi, thuộc một cộng đồng nào đó, rồi sau đó lan truyền đi các nơi khác và chính sự lan truyền ấy tạo nên động lực của sự phát triển văn hoá nói riêng và của xã hội nói chung. Điều đó cũng có nghĩa là đối với một số cộng đồng, sự tiến bộ văn hoá chủ yếu do vay mượn chứ không phái do sự sáng tạo độc lập của cộng đồng ấy [1]. Cũng phải nói thêm rằng, trước các nhà "truyền bá luận", nhiều nhà nghiê...

 • Article


 • Authors: Bountheng, Souksavatd (2015)

 • Nét thanh lịch của người Hà Nội xưa nếu được nhân lên, được phổ cập thì chắc chắn sẽ góp phần tạo ra một đời sống xã hội tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam. Bởi xét cho cùng, con người càng hiện đại bao nhiêu thì càng cần phải có nét thanh lịch bấy nhiêu. Chính yếu tố thanh lịch là nền tảng cho sự hội nhập mang tính hài hoà và đa dạng hoá giữa các dân tộc trong cộng đồng và trên thế giới ngày nay. Tìm hiểu nét tương đồng, dị biệt về bản sắc văn hoá của người Viêng Chăn và người Hà Nội nhằm củng cố thêm sự hiểu biết, để tiếng Đàn bầu ngân vang hòa mãi với tiếng Khèn trong tâm thức người Viêng Chăn cũng như người Hà Nội hôm nay và cho mai sau.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt (2015)

 • Bản sắc là cái gốc, cái căn bản thể hiện ra của một sự vật. Bản sắc văn hóa là giá trị cơ bản của văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tức là nói những giá trị gốc, căn bản, cốt lõi, những giá trị hạt nhân của dân tộc Việt Nam. Giá trị văn hóa là những giá trị tiêu biểu nhất, bản chất nhất, chúng mang tính dân tộc sâu sắc đến nỗi chúng biểu hiện trong mọi lĩnh vực của nền văn hóa Việt Nam, trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật, sân khấu, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, trong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử hàng ngày của người Việt Nam. Những giá trị văn hóa đó không phải tự nhiên mà có, mà được tạo thành dần dần và được khẳng định trong quá trình lịch sử xây dựng, củng cố và phát triển của nhà nước dân tộc Việt Nam. Những giá trị đó được bảo tồn, bổ sung và tiếp biến những giá trị ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Dơn (2015)

 • Tên đường phố không chỉ mang đặc trưng văn hoá - văn minh đô thị mà còn rất quan trọng trong công tác địa chí, quản lý hành chính, quản lý đô thị, nhất là đối với một thành phố lớn như Thủ đô Hà Nội, nơi có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến. Từ ngày định đô đến nay, qua các thời kỳ lịch sử, Hà Nội đã nhiều lần có sự điều chỉnh địa giới hành chính và thay đổi, bổ sung, đặt tên cho đường phố và các công trình công cộng, văn hoá khác (vườn hoa, công viên, quảng trường…). Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn nhiều điều chưa hợp lý, bất cập, thiếu đồng bộ và bị động. Từ xưa đến nay, các đơn vị hành chính thường do chính quyền quy định theo yêu cầu quản lý nhà nước nên luôn luôn biến động, với việc thay đổi, xoá bỏ hay thành lập những đơn vị hành chính mới và lúc tách, lúc nhập rất phức tạp. Chún...

 • Article


 • Authors: Phạm, Xuân Hằng (2015)

 • Đổi mới là quá trình phá vỡ những rào cản phát triển và tìm tòi những động lực phát triển mới tiềm ẩn trong lòng đất nước, đồng thời mở cửa để hội nhập với thế giới bên ngoài nhằm tìm kiếm những động lực phát triển phù hợp. Trong bối cảnh đó, văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nền tảng tinh thần xã hội, song văn hoá lại chịu tác động vừa gay gắt, vừa tinh tế từ hai chiều tích cực và tiêu cực của quá trình hội nhập. Hà Nội là Thủ đô nên quy mô, cường độ, nội dung tác động của quá trình giao lưu, chọn lọc, tiếp biến văn hoá rất phong phú và phức tạp. Nhận diện những nhân tố tác động tới quá trình giao lưu, chọn lọc, tiếp biến ấy là tiền đề để xây dựng và phát triển văn hoá Thủ đô hôm nay.