Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Cao, Thị Nhật Diễm;  Advisor: Trần, Trí Dõi, người hướng dẫn (2012)

  • 77 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở nhận thức về địa danh, những cách hiều, quan niệm về địa danh. Khái quát về vùng ngã ba Bạch Hạc và những tên gọi có liên quan trong lịch sử. Nêu đặc điểm về cách đặt tên của vùng đất này trong quá trình phát triển. Nêu khái niệm về truyền (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Đặng, Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn (2012)

  • 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày về định vị không gian của xứ Mô Xoài và xác định trung tâm của xứ Mô Xoài là thành phố Bà Rịa. Tìm hiểu các đặc trưng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên có vai trò quan trọng trong diễn biến lịch sử, văn hóa của vùng đất này. Đồng thời phục dựn (...); Electronic Resources