Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Choi, Hana;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp, người hướng dẫn; Yu, In Sun, người hướng dẫn (2011)

  • 120 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày khái niệm hợp tác phát triển, lịch sử hợp tác phát triển thế giới và các vấn đề mới nổi trong lĩnh vực hợp tác phát triển quốc tế; kinh nghiệm của Hàn Quốc và Việt Nam về tiếp nhận ODA. Khái quát quá trình phát triển quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt (...); Electronic Resources

  • Article


  • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc (2015)

  • Ngày 1 tháng 8 năm 2010, vừa tròn 1000 năm Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới, vì nó “phản ánh một chuỗi lịch sử nối tiếp nhau liên tục của các vương triều cai trị đất nước Việt Nam trên các mặt tư tưởng, chính trị, hành chính, luật pháp, kinh tế và văn hoá trong gần một ngàn năm” và vì trên thế giới thật hiếm tìm thấy một di sản nào khác “thể hiện được tính liên tục lâu dài như vậy của sự phát triển chính trị, văn hoá”. Tất cả đều bắt đầu từ sự nghiệp sáng lập, tổ chức Vương triều Lý và định đô Thăng Long của Lý Thái Tổ.

  • -


  • Authors: Nguyễn, Viết Thịnh; Đỗ, Thị Minh Đức (2014)

  • Ở nước ta, trong những thập kỉ từ 1979 đến nay, cứ 10 năm lại có một cuộc Tổng điều tra dân số (1979, 1989, 1999, 2009), và từ 1999 trở lại đây là Tổng điều tra dân số và nhà ở. Những thông số về dân số là quan trọng để có thể tích hợp được các chính sách dân số với các chính sách phát triển của cả nước và của từng vùng. Các thông số về dân số còn là “đầu vào” quan trọng trong việc quy hoạch tổng thể phát triển của từng ngành và từng vùng, trong đó có những ngành trực tiếp đến an sinh xã hội như giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, lao động - việc làm... Trong bài này, chúng tôi chỉ phân tích khái quát những động thái mới của dân số liên quan đến gia tăng dân số tự nhiên và cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính, cả theo chiều thời gian và chiều không gian.