Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Choi, Hana;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp, người hướng dẫn; Yu, In Sun, người hướng dẫn (2011)

  • 120 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày khái niệm hợp tác phát triển, lịch sử hợp tác phát triển thế giới và các vấn đề mới nổi trong lĩnh vực hợp tác phát triển quốc tế; kinh nghiệm của Hàn Quốc và Việt Nam về tiếp nhận ODA. Khái quát quá trình phát triển quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt (...); Electronic Resources

  • Article


  • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc (2015)

  • Ngày 1 tháng 8 năm 2010, vừa tròn 1000 năm Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới, vì nó “phản ánh một chuỗi lịch sử nối tiếp nhau liên tục của các vương triều cai trị đất nước Việt Nam trên các mặt tư tưởng, chính trị, hành chính, luật pháp, kinh tế và văn hoá trong gần một ngàn năm” và vì trên thế giới thật hiếm tìm thấy một di sản nào khác “thể hiện được tính liên tục lâu dài như vậy của sự phát triển chính trị, văn hoá”. Tất cả đều bắt đầu từ sự nghiệp sáng lập, tổ chức Vương triều Lý và định đô Thăng Long của Lý Thái Tổ.

  • Article


  • Authors: Trần, Trí Dõi (2015)

  • Bài viết trình bày những suy nghĩ về cách thức tổ chức giáo dục song ngữ (tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của người dân tộc) trong nhà trường thuộc địa bàn ngôn ngữ Tày - Nùng ở Việt Bắc. Việc tổ chức giáo dục song ngữ trong nhà trường, theo bài viết, phải xuất phát từ thực trạng giáo dục song ngữ trong những năm qua, phải căn cứ vào đặc điểm đan xen của cảnh huống ngôn ngữ ở địa bàn, phải dựa vào bản chất của việc tiếp nhận giáo dục tiếng mẹ đẻ ở môi trường xã hội là để bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của dân tộc và nhất là phải tôn trọng nhu cầu đa dạng trong tiếp nhận giáo dục song ngữ của học sinh.