Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7994
Title: Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo của Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Authors: Chu, Trí Thắng
Keywords: Quản lý giáo dục;Việt Nam;Đào tạo sau đại học;Hội nhập quốc tế;Chính sách
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 39 tr.
Abstract: Tổng quan các chính sách về đào tạo nhân lực sau đại học (SĐH) của Việt Nam, trình bày chính sách hợp tác quốc tế (HTQT) về đào tạo nhân lực SĐH của Việt Nam bắt đầu từ thời kỳ đổi mới cho đến thời điểm hiện nay. Kinh nghiệm về HTQT trong đào tạo nhân lực SĐH của bốn nước điển hình là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Phân tích, đánh giá các chính sách HTQT về đào tạo nhân lực SĐH của Việt Nam theo quan điểm hội nhập, phát triển nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội (kết quả, tồn tại, nguyên nhân). Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách đào tạo nhân lực SĐH có hiệu quả, chất lượng, tiên tiến, phục vụ cho các mục tiêu hội nhập của đất nước.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7994
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001380.pdf
  • Description : 
  • Size : 594.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.