Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: V. Kemami Wangun, Hilaire; Hartl, Albert; Trinh Tam, Kiet; Hertweck, Christian (2006-05-09)

  • Arthritis is a general term for severe inflammatory processes in joints or joint tissue. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs , such as diclofenac and indomethacin, have emerged the most commonly used anti- inflammatory agents for the therapy of rheumatoid arthritis. Many of these drugs target cyclooxygenases (COX), which catalyze the first two steps in the biosynthesis of the prostaglandins from the substrate arachidonic acid. In this context, the selective inhibition of enzyme subtypes, COX-1 and COX-2, has become an important goal. In contrast to rheumatoid arthritis, gouty arthritis is mediated by the crystallisation of uric acid (UA) in the joints. Gout can be treated with drugs that either increase the urinary excretion of UA, or with xanthine oxidase (OX) inhibitors that bloc...

  • Article


  • Authors: Lý, Thị Thanh Hà; Phạm, Đức Ngọc; Phạm, Văn Ty; Đào, Thị Lương (2006)

  • Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới. Trong quá trình chế biến, đã thải ra một lượng lớn phế thải, bao gồm đầu và vỏ tôm. Đây là nguồn nguyên liệu để sản xuất polymer sinh học có giá trị là chitin và chitosan. Trong vỏ tôm, chitin luôn ở dạng liên kết với protein. Muốn nhận được chitin, người ta thường loại bỏ protein bằng NaOH loãng, và sau đó dùng NaOH (40-45%) nóng loại bỏ acetyl (deacetyl hóa) để thu nhận chitosan. Các công đoạn này có thể thực hiện được nhờ các enzyme. Protease có thể dùng để tách protein. Các enzyme chitinase có thể phân giải chitin ở các mức độ deacetyl hóa khác nhau (tùy thuộc vào loại enzyme) để cho các sản phẩm tạo thành khác nhau. Mặt khác, phế thải chế biến tôm chứa lượng protein khá cao, lên đến 37%. Tuy nhiên động vật không...