Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Uyển; Nguyễn Xuân Trường; Phan Thị Hà; Nguyễn Huỳnh Minh Quyên; Trần Quốc Việt (2009-07-09)

 • Trong bài báo này, một số tính chất của protease ngoại bào được sinh tổng hợp từ chủng vi khuẩn Bacillus sp như nhiệt độ tối ưu, (55 độ C), pH tối ưu (7-8) và độ bền nhiệt đã được công bố. Bên cạnh đó, protease ngoại bào này cũng được tinh sạch bước đầu qua cột sắc ký lọc gel Sephadex G-50. Hơn nữa, lần đầu tiên tại việt Nam, việc sử dụng hóa chất gây đột biến NTG trên đối tượng vi khuẩn được công bố trên tạp chí khoa học. Các thông số của quá trình gây đột biến như nồng độ NTG (0.5mg/ml), thời điểm tác động vào vi sinh vật (giữa pha log) và pha thời gian tác động của TNG vào vi khuẩn (6 giờ) đã được tối ưu hóa. Sau khi gây đột biến bằng TNG và sàng lọc, hai chủng vi khuẩn đột biến có hoạt độ phân giải protein cao hơn 1.5 lần và 2 lần so với hoạt độ của chủng gốc đã thu được.

 • Article


 • Authors: Nguyễn Quỳnh Uyển; Vũ Thị Phương; Phan Thị Hà; Nguyễn Huỳnh Minh Quyên; Trần Quốc Việt (2009-07-27)

 • Từ 130 chủng xạ khuẩn hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng giống chuẩn vi sinh vật, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi đã tuyển chọn được chủng xạ khuẩn A-2026 có hoạt tính sinh tổng hợp CMC -ase ngoại bào tốt nhất. Chủng xạ khuẩn này bước đầu được quan sát hình thái trên kính hiển vi quang học Olympus X41. Một số tính chất của enzyme do chủng xạ khuẩn này sinh tổng hợp đã được xác định pH 6 là pH thích hợp, bị ức chế bởi Ni2+ và EDTA ( với cả hai nồng độ 5 và 10mM) và đó là một enzyme khá bền nhiệt. Bước đầu tinh sạch enzyme qua cột sắc lọc gel Sephadex G-50, chúng tôi đã thu được ba đỉnh có hoạt tính CMC-ase với độ tinh sạch tương ứng là 1,2; 2,9 và 5,1 lần.

 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Thanh Ngân; Đỗ Ngọc Liên; Nguyễn Thị Thúy Quỳnh; Chử Lương Luân; Nguyễn Huỳnh Minh Quyên; Trần Văn Ơn (2010-03-30)

 • Tác dụng chống tăng đường huyết của các dịch chiết lá khế đã được nghiên cứu ở chuột thực nghiệm đái tháo đường do STZ gây ra. Kết quả thu được cho thấy rằng các phân đoạn dịch chiết từ lá khế như dịch chiết n-hexan (HexE) dịch chiết cloroform (ClfE) dịch chiết Ethylacetat (EaE), dịch chiết nước (WE) đều có tác dụng chống tăng đường huyết ở chuột đái tháo đường thực nghiệm. Đặc biệt là phân đoạn dịch chiết Ethylacetat biểu hiện hoạt tính chống tăng đường huyết ở mức cao nhất. Từ phân đoạn dich chiết Ethylacetat của lá khế (A.carmabola) có hoạt tính hạ đường huyết trên chuột ĐTĐ thực nghiệm, hai hợp chất flavonoid đã được tinh sạch có tên là quercetin 3-O-b-D- glucopyranoside và myricitrin. Các cấu trúc hóa học của chúng đã được làm sáng tỏ bằng các kỹ thuật NMR và ESI - MS.