Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Working Paper


 • Authors: Takuya, Nihira (2009)

 • Virginiamycin M (VM) of Streptomyces virginiae is a hybrid peptide-polyketide antibiotic with peptide antibiotic virginiamycin S (VS) as its synergistic counterpart. VM and VSbelong tothe Streptogramin family, which is character ized by strong synergistic antibacterial activity, and their water-soluble derivatives are a new therapeutic option for combating vancomycin-resistant Gram-positive bacteria.The production of virginiamycin is under the tight controlof microbial hormone, called Virginiae Butanolide (VB) of the -butyrolactone autoregulator group, and the VB-specific receptor protein (BarA). The VM biosynthetic gene cluster was isolated from S. virginiaein the 77-kb region including about 10-kb of the regulatory is land forvirginiamycin production. Sequence analysis revealed t...

 • Article


 • Authors: Le Phuong Chung; Nguyen Quynh Uyen; Nguyen Huynh Minh Quyen; Nguyen Thi Van; Dinh Thuy Hang (2012)

 • In this study, 424 actinomycete strains isolated from soil and litter samples on Catba island (Haiphong, Vietnam) were subjected to the screening for the inhibitory activities against microorganisms, including bacteria (Micrococcus luteus, and Escherichia coli) and eukaria (Candida albicans and Fusarium oxysporium). Through two screening steps, 17 strains were selected for their high inhibitory activity against one or more target microorganisms. Crude extracts in ethyl acetate from culturing media of the selected strains were analyzed via thin-layer chromatography (TLC) and high performance liquid chromatography (HPLC), in which chloramphenicol, kitasamycin, erythromycin and raw extract of anthracycline were used as standards. The obtained results showed that antibiotic substances p...

 • Article


 • Authors: Nguyễn Anh Tuấn; Lê Thị Hoàng Yến; Nguyễn Thị Vân; Đào Thị Lương; Nguyễn Mạnh Hùng; Dương Văn Hợp (2012-05-30)

 • Việt Nam là nước nông nghiệp, lượng phế thải hàng năm chiếm khoảng 40 triệu tấn/năm. Phần lớn lượng phế thải này bị đốt, một lượng nhỏ làm phân bón và khoảng 2,5 -3% trong số đó được dùng làm nguyên liệu cho trồng nấm ăn. Vì vậy chúng tôi đã nghiên cứu sàng lọc các chủng xạ khuẩn có khả năng kháng nấm gây bệnh trong bộ giống xạ khuẩn được lưu giữ tại bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật, Viện vi sinh vật và Công nghệ Sinh học - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm chống nấm gây bệnh và bảo quản nấm ăn sản xuất trong nước cũng như xuất khẩu.