Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8026
Title: Ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến hành vi không thích nghi của trẻ vị thành niên có rối loạn hành vi
Authors: Phạm, Thị Bích Phượng
Keywords: Rối loạn hành vi;Giáo dục con cái;Tâm lý học trẻ em;Cha mẹ;Trẻ vị thành niên
Issue Date: 201
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 23 tr.
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về trẻ em vị thành niên và rối loạn hành vi ở trẻ em vị thành niên. Xác định các kiểu phong cách làm cha mẹ và nghiên cứu mối tương quan giữa phong cách làm cha mẹ với hành vi không thích nghi của trẻ có rối loạn hành vi. Từ đó đưa ra một số dự báo cũng như những hướng phòng ngừa hiệu quả đối với trẻ em vị thành niên
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8026
Language: other
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001386.pdf
  • Description : 
  • Size : 439.05 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.