Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8252
Title: Lý thuyết Noether đối với phương trình tích phân dạng chập
Authors: Phạm, Văn Ninh
Nguyễn, Văn Mậu
Keywords: Giải tích;Phương trình tích phân dạng chập;Phương trình tích phân
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Citation: 3 tr.
Abstract: Trình bày một số kiến thức bổ trợ: một số vấn đề của hàm thức một biến; giá trị chính của tích phân và chỉ số của hàm; lý thuyết phương trình tích phân Fredholm; biến đổi Fourier; bài toán bờ Riemann; các định lý Noether và phương trình tích phân kỳ dị. Trình bày lý thuyết và cách giải phương trình tích phân dạng chập: phương trình tích phân dạng chập với một nhân; phương trình tích phân dạng chập với hai nhân; phương trình cặp. Nghiên cứu lý thuyết Noether đối với phương trình tích phân dạng chập và phép chính quy hóa phương trình tích phân dạng chập và xây dựng một vài ví dụ có toán tử điều chỉnh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8252
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000543.pdf
  • Description : 
  • Size : 206.2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.