Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình, 1969--
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2016-04-15T06:13:52Z-
dc.date.available2016-04-15T06:13:52Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2014). Nghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode60850103-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8621-
dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan về công nghệ GPS, côngnghệ RTK, các giải pháp truyền truyền dữ liệu quaradio, điện thoại, internet. Đề xuất lựa chọn một số giải pháp truyền số cải chính RTK nhằm nâng cao hiệu quả đo đạc địa chính bằng công nghệ RTK: Giải pháp lặp radio, giảipháp sử dụng điện thoại di động và giải pháp sử dụng internet. Đánh giá phạm vi, địabàn áp dụng và hiệu quả kinh tế của các giải pháp nêu trên.-
dc.format.extent12 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuản lý đất đaien_US
dc.subjectĐo đạc địa chínhen_US
dc.subjectCông nghệ đo động thời gian thựcen_US
dc.subjectThành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.titleNghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồngen_US
dc.title.alternativeResearch some methods of transmition RTK correction for cadastral surveying use real time kinematic technology in Ho Chi Minh City and Lam Dong Provinceen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic333.73 HO-T 2014 / 01050002238-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý đất đai-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050002238.pdf
  • Size : 357,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình, 1969--
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2016-04-15T06:13:52Z-
  dc.date.available2016-04-15T06:13:52Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2014). Nghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode60850103-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8621-
  dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan về công nghệ GPS, côngnghệ RTK, các giải pháp truyền truyền dữ liệu quaradio, điện thoại, internet. Đề xuất lựa chọn một số giải pháp truyền số cải chính RTK nhằm nâng cao hiệu quả đo đạc địa chính bằng công nghệ RTK: Giải pháp lặp radio, giảipháp sử dụng điện thoại di động và giải pháp sử dụng internet. Đánh giá phạm vi, địabàn áp dụng và hiệu quả kinh tế của các giải pháp nêu trên.-
  dc.format.extent12 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuản lý đất đaien_US
  dc.subjectĐo đạc địa chínhen_US
  dc.subjectCông nghệ đo động thời gian thựcen_US
  dc.subjectThành phố Hồ Chí Minhen_US
  dc.titleNghiên cứu một số giải pháp truyền số cải chính trong đo đạc địa chính sử dụng công nghệ đo động thời gian thực tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồngen_US
  dc.title.alternativeResearch some methods of transmition RTK correction for cadastral surveying use real time kinematic technology in Ho Chi Minh City and Lam Dong Provinceen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic333.73 HO-T 2014 / 01050002238-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý đất đai-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050002238.pdf
  • Size : 357,16 kB

  • Format : Adobe PDF