Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9163
Title: Giới thiệu về tập ngẫu nhiên
Authors: Trần, Thị Hải Lý
Keywords: Toán học;Lý thuyết xác suất;Thống kê toán học;Tập ngẫu nhiên
Issue Date: 201
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 5 tr.
Abstract: Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất mà ta cần đến để thảo luận về các tập ngẫu nhiên trong các chương sau, đồng thời cung cấp một vài trường hợp trong thống kê mà trên đó các tập ngẫu nhiên xuất hiện một cách tự nhiên, đó là: Kế hoạch lấy mẫu xác suất, miền tin cậy, thống kê Bayes mạnh, phân tích dữ liệu thô và thông tin dựa trên nhận thức. Trình bày về các tập ngẫu nhiên trên các không gian hữu hạn, xây dựng định nghĩa về tập ngẫu nhiên và hàm phân bố của tập ngẫu nhiên. Đưa ra mô hình làm thô ngẫu nhiên cho các biến ngẫu nhiên không thể quan sát được trực tiếp. Phân tích các bài toán về các biến ngẫu nhiên với xác suất không chính xác có thể đưa về bài toán tập ngẫu nhiên với xác suất chính xác. Và giới thiệu phân bố entropy cực đại cùng bài toán entropy cực đại liên quan cho các tập ngẫu nhiên. Trình bày về tập đóng ngẫu nhiên và tôpô liên quan. Nghiên cứu mối quan hệ 1-1 giữa hàm phân bố và hàm mật độ dựa vào lý thuyết đại số liên thuộc của một tập trên một vành giao hoán có đơn vị. Giới thiệu tích phân Choquet, là sự tổng quát hóa của tích phân Lebesgue đối với các hàm tập không cộng tính.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9163
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001152.pdf
  • Description : 
  • Size : 407.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.