Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9246
Title: Một số bài toán về dãy số
Authors: Nguyễn, Thành Giáp
Keywords: Toán học;Số học;Toán sơ cấp;Dãy số
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 15 tr.
Abstract: Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về dãy số, số học, phương pháp sai phân sẽ được dùng để giải quyết các bài toán trong các chương sau. Trình bày một số vấn đề về tính chất số học của dãy số như tính chia hết, tính nguyên, tính chính phương…và nêu ra các phương pháp giải toán, phân tích các bài toán cụ thể. Đề cập đến một số bài toán về giới hạn dãy số như: giới hạn của tổng, dãy con và sự hội tụ của dãy số, dãy số xác định bởi phương trình cùng với phương pháp giải cụ thể cho từng dạng toán
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9246
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000180.pdf
  • Description : 
  • Size : 417.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.