Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/926
Title: Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) bằng phương pháp Agro-infiltration
Authors: Ho Thi, Thuong
Nguyen Thu, Giang
Chu Thi Kim, Hoang
Pham Thi, Van
Pham Bich, Ngoc
Dinh Duy, Khang
Chu Hoang, Ha
Keywords: Nicotiana benthamiana;PRRSV;GP5;agro-infiltration;transient expression.
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số1 (2015) 53-61;
Abstract: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ởlợn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở lợn lây lan trên toàn thếgiới do virus PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) gây ra. Protein bềmặt GP5 được xem nhưlà mục tiêu hàng đầu dùng để thiết kế vacxin chống lại sự xâm nhiễm của virus PRRS. Trong nghiên cứu này, đoạn gen mã hóa cho protein GP5 đã được nhân dòng vào vector pRTRA để gắn kết với promoter 35S, ELP, his-tag, cmyc-tag tạo cassette 35S-GP5-Histag-Cmyc-100xELP, sau đó cấu trúc được ghép nối vào vector chuyển gen pCB301 và biến nạp vào A. tumefaciens. Cấu trúc này sau đó được sử dụng để chuyển vào lá cây thuốc lá N.benthamiana bằng phương pháp agro-infiltration. Kết quả kiểm tra protein tách chiết từ mẫu lá biểu hiện bằng lai miễn dịch sau 5 ngày biến nạp cho thấy có sự biểu hiện tái tổ hợp của kháng nguyên GP5, tuy nhiên có sự sai khác của kích thước kháng nguyên GP5 so với tính toán lý thuyết do có hiện tượng glycosyl hóa xảy ra trong quá trình cải biến sau dịch mã. Phân tích hàm lượng protein GP5 tái tổ hợp bằng phần mềm ImageJ trên màng lai sau khi tinh sạch protein từ1 kg lá tươi bằng phương pháp sắc ký ion cố định kim loại thu được hàm lượng kháng nguyên GP5 chiếm 3,125 % protein tổng số.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/926
ISSN: 0866 - 86 12
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31 No1 53-61.pdf
  • Description : 
  • Size : 846.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.